Autogården

Byggherre: Vestenfjeldske Eiendom

Type: Kontorbygg

Omfang: 10 700 kvadratmeter

Oppdragsgiver: Laksevåg Elektro AS

Bautec sin rolle: 

Prosjektering av automasjonssystem og leveranse av romkontroll samt styring av tekniske anlegg. Alle system er knyttet sammen i et moderne skjermsystem for styring og overvåking.

Faktaopplysninger om prosjektet: 

Autogården ligger på Nygård, like ved Media City Bergen. Bygget har en sentral del av Bergens transporthistorie. På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet holdt ridehusene og vognfabrikkene til i Nygårdsgaten, strategisk plassert like ved krysset mot Lars Hilles gate. Før motorveien og spagettikrysset på Nygårdstangen var Nygårdsgaten og tilstøtende Lars Hillesgate hovedinnfartsåren til Bergen Sentrum. Midt i krysset mellom gatene lå byens første bilbutikk, like ved to bensinstasjoner. Automobilkompagniet av 1923 fristet forbikjørende bilister med nye Ford-modeller på utstilling med stor suksess. I 1962 utvidet Auto 23 utvidet lokalene sine til da de bygget om «Ridehuset» til Autogården etter tegninger fra arkitekt Helge Gjøvaag.

I dag ligger bygget fremdeles sentralt i bybildet mellom Media City Bergen og Realfagsbygget til Universitetet i Bergen. Plasseringen er ideell for moderne bedrifter med aktive ansatte. Bybanestopp og Bergen Busstasjon i umiddelbar nærhet er det enkelt å komme seg til og fra alle Bergens bydeler. 

Bergen kommune flytter inn

I starten av 2019 samler Bergen kommune Bymiljøetaten og Plan- og bygningsetaten i Autogården. Etatene samlokaliseres i ett pilotprosjekt i kommunens nye satsning på aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Det er mye som skal gjøres før den tid. Tidligere undervisningsareal i byggets øverste etasjer rives, og nye arbeidsplasser med tilhørende multirom, møterom og sosiale soner skal bygges. Det blir også etablert ett flott kundemottak i 3. etasje med inngang fra Johannes Bruns gate med tilhørende møteromssone.

Utvendig er vinduer byttet. Fasaden etterisolert og pusset i den orginale grønnfargen. Det karakteristiske neonskiltet fra 1962 er rehabilitert, alle orginale elemter er bevart og nye neonrør er på plass.

Autogården-Fasade-Inngang-e1490606825331.jpg