Høyskolen Kristiania

Byggherre: Hansagården Eiendom AS

Type: Skolebygg

Oppdragsgiver: TEVAS AS

Bautec sin rolle: 

Prosjektering av automasjonssystem og leveranse av romkontroll samt styring av tekniske anlegg. Alle system er knyttet sammen i et felles skjermsystem for styring og overvåking. I tillegg har Bautec bistått som ITB-koordinator i prosjektet.

Faktaopplysninger om prosjektet: 

Bryggeriet har blitt bygget ut over en lengre periode og inneholder derfor bygninger fra ulike tidsepoker fra 1899 til 1974. Bryggerianlegget har vært i kontinuerlig forandring siden århundreskiftet, og det er få gamle bygg igjen. Eiendommen var i kommunedelplanen båndlagt som et vernet industrianlegg, og omformingen har derfor vært i tett kontakt med byantikvaren.

Høyskolen Kristiania har hatt tilhold i Hansaparken siden 2007. I 2020 utvides arealet med det som omtales som Bryggerihuset, et ærverdig lokale som nå skal benyttes som forelesningssaler.

Høyskolen Kristiania.jpg