Kvilldal Converter Station

Byggherre: Statnett

Type: Industri

Omfang: Administrasjonsbygg, kontrollbygg, generatorbygg, reaktorbygg, ventilbygg, serverbygg.

Oppdragsgiver: LOS Elektro AS

Bautec sin rolle: 

Prosjektering av automasjonssystem og leveranse av romkontroll samt styring av tekniske anlegg. Alle system er knyttet sammen i et moderne skjermsystem for styring og overvåking.

Faktaopplysninger om prosjektet: 

Statnett og National Grid North Sea Link Ltd samarbeider om å bygge en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia, North Sea Link (NSL). Dette blir den første direkte forbindelsen mellom det norske og det britiske kraftmarkedet, gjennom en høyspent direktestrøms kabel mellom Kvilldal i Suldal Kommune i Rogaland og Blyth i Northumberland i England. Når kabelen er ferdigstilt i 2021, vil dette være verdens lengste undersjøiske kraftforbindelse.

Strømretterstasjonen skal ligge i Kvilldal, et tettsted i Suldal Kommune i Rogaland. Stedet er valgt på grunn av sin sentrale plassering i sentralnettet, med nærhet til Norges største vannkraftverk og landets største vannmagasinsystem. Strømretterstasjonen skal bygges ved siden av Kvilldal kraftverk, der det allerede er en transformatorstasjon. Det vil både være innendørs og utendørs komponenter i anlegget. Man vil i hovedsak bruke det eksisterende høyspentnettet, med noen endringer nær anlegget. En jordkabel skal installeres fra strømretterstasjonen til Suldalsvatnet, hvor det vil være en overgang til sjøkabel. Kabeltraséen vil gå under Suldalsvatnet, gjennom tunnel til Hylsfjorden og deretter via fjordsystemet ut til Nordsjøen.

NSL.png