Brann, sikkerhet og lås


Avdelingen leverer alt av svakstrømsinstallasjoner til næringsliv og offentlige kunder, innen brann, sikkerhet og lås & beslag.

Sikkerhet utfører prosjektering, installasjon og service av alarm/adgangskontrollsystem og alt innen overvåkings- og sikkerhetsløsninger.

Brann utfører prosjektering, installasjon og service av de fleste typer brannvarslingsanlegg og nødlys.

Avdelingen utfører kontroll av elektriske installasjoner (inkl. termografering), brann- og nødlysanlegg samt sikkerhetsanlegg.

Administrasjonen

Kurt Andre Vasstein Serviceleder sikkerhet
Daniel Stave Serviceleder internkontroll