Velkommen til oss!

Vi tilbyr klimasmarte løsninger innen blant annet elbillading, varmepumper og energieffektive belysningssystem. Hos vår GreenHub kan du komme innom og se utstilling av blant annet varmepumper, elbilladere, utebelysning, baderomsinnredning og mye mer.

Endelig har vi GreenHub i Bergen!

Med GreenHub har Bravida gjort det smart og lønnsomt å velge miljøvennlig. Suksessen har kommet til Bergen.

Les mer her

Greenhub møter grønn strategi

 

Med samfunnets økende bevissthet rundt bærekraft og miljø økes kravene om at leverandører av tekniske tjenester endrer sine leveranser og handlingsmønstre. Bravida Norge skal være en ledestjerne for bærekraftige løsninger gjennom hele byggets levetid, og i denne satsingen er vår GreenHub en del av løsningen!

Bergen kommune sin «Grønn strategi», som ble oppdatert høsten 2021, setter klare mål for Bergen om å være fossilfri innen 2030 med økt fokus på bruk av sykkel, elektrisk transport, nullutslippssoner i Bergen sentrum og energieffektivisering av bygg.

GreenHub svarer på mange deler av Grønn strategi. Fra servicekontoret midt i Bergen sentrum tilbyr vi utslippsfrie og konkurransedyktige leveranser i nærhet til kunden der montørene våre har byttet bort dieseldrevne servicebiler med elektriske sparkesykler og lastesykler. Dette sparer sentrumssonen for både trafikk og parkeringsplasser, og vi bytter samtidig ut tiden vi tidligere benyttet i kø og kjøring til og fra grossist med tid ute hos kunden. Vi bidrar med dette til nullutslipp i Bergen sentrum.

Bravida er ledene innen sensorteknologi og energirådgiving, og med våre løsninger og tverrfaglige kompetanse utfører vi grundige analyser og målinger av energiutnyttelsen på eksisterende bygg. Energirådgiverne utfører energianalyser, miljøkartlegging, driftsoptimalisering og alternativs- og kostnadsvurderinger for energitiltak på bygg, tekniske anlegg og automatisering samt dokumentering i henhold til krav i forskrifter og sertifiseringsordninger som Breeam-Nor, Breeam In-Use og Miljøfyrtårn.

Bergen sentrum har stor andel gammel bygningsmasse. Energioptimalisering gjennom bedre tekniske anlegg, samt bedre innregulering av eksisterende anlegg, vil sikre energieffektive løsninger. Dette bidrar til mer bærekraftig og miljøvennlig byggdrift.

Bravida gir bygninger liv med bærekraftige løsninger gjennom hele levetiden. Hos GreenHub har vi kompetansen til å levere alle våre tekniske fag, fra konsept til installasjon og drift. Med kort distanse til personlig oppmøte hos kundene bidrar vi til høyere effektivitet og oppfølging i bykjernen.

Vi tilbyr tjenester ved nyinstallasjon, service og vedlikehold innen teknikkområdene:

  • Elektro 
  • Rør
  • Ventilasjon

GreenHub leverer også alle Bravidas spesialprodukter som brann- og innbruddsalarm, adgangskontroll, lås og beslag, kameraanlegg/-overvåkning, talevarsling, data/tele/fiber, varme, kjøling og teknisk byggdrift.

Bravida gjør det mulig for kundene å utnytte bygningers fulle potensial. Gjennom service og installasjon gir vi bygninger liv – og viser vei mot et bærekraftig og robust samfunn. Bravidas GreenHub skal bidra til at kundens bygg får moderne, bærekraftige og miljøvennlige løsninger levert av miljøvennlige montører med rask responstid!