Oslo Brann og Sikkerhet

Det klare førstevalget for prosjektering og installasjon av sikkerhetsanlegg.

Brann i byggverk kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Årlig omkommer 50-60 personer i branner i Norge og det er rundt 3 000 bygningsbranner med skadeutbetalinger på opp mot 5 mrd. kroner.

Godt regelverk og gode standarder på brannsikkerhetsområdet bidrar til å redde liv og spare verdier gjennom hele levetiden til et bygg. Standarder kan også bidra til valg av mer økonomiske og effektive løsninger ved nybygg og for drift- og vedlikeholdsfasen til byggverk.

Brann som fenomen utgjør et tverrfaglig og komplekst fagområde. Behovet for standarder, veiledninger og kvalifisert personell innenfor dette fagområdet er tilsvarende stort og bredt. 

Derfor er det avgjørende å velge den riktige leverandøren. Det er dessverre ikke alle leverandører som er rustet for å ivareta en leveranse som tilfredsstiller de kravene som stilles gjennom dagens regelverk og standarder.

Bravida er den riktige leverandøren.

Vi er totalleverandør av tekniske installasjoner. Vi prosjekterer, installerer, kontrollerer og reparerer livreddende funksjoner. Funksjoner som bare må fungere. Hver dag, hele tiden.

I avdeling Oslo Brann og Sikkerhet kombinerer vi kvalifisert personell med de beste produktene.

Vi tilbyr kvalifiserte ansatte med spiss- og spesialkompetanse innen brannsikkerhet. Alle som jobber hos oss må ha de personlige egenskapene som er nødvendige for å jobbe med sikkerhet. Vi jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling. Det gjør vi gjennom å investere i våre ansatte med kurs, etterutdanning og muligheten til å bygge erfaring.

Våre partnere utvikler sine produkter og løsninger kontinuerlig. Bravida er ikke låst til én partner, noe som gjør at vi til enhver tid kan velge de beste produktene og løsningene i våre leveranser.

Bravida leverer også systemer for adgangskontroll som kan tilpasses til å imøtekomme alle sikkerhetsklasser. Integra er et system under Systemhouse Solutions, som benyttes i signalbygg som Munch, Deichman og Nasjonalmuseet, og vil kunne sikre ditt bygg også.

Gjennom å bruke kvalifisert personell til å levere de beste produktene og løsningene, har vi i Oslo Brann og Sikkerhet som mål å være et naturlig førstevalg som leverandør av brannsikkerhet fra A til Å.

frode andersen.png
Frode Andersen
Avdelingssjef, Bravida Norge avd. Oslo Brann og Sikkerhet

Sertifiseringer: 
FG-760
Nemko Sertifisert kontroll
DNV GL Sertifisert kontroll
Tiltaksklasse 3, Brannalarm & Nødlys
Lisensavtale med Norges ledende leverandører

Noen lisensieringer: 
autronica
honeywell
schneider
eaton
panasonic
integra
siemens
elotec
øvrige