Oslo Klima Service

Ventilasjon – når luften er bra, har vi det også bra

Vi oppholder oss innendørs 90 prosent av tiden. Til tross for det snakker vi nesten bare om luften ute som vi puster inn. Frisk luft innendørs koster lite og betaler seg raskt. Når luften er bra, har vi det bra. Vi presterer bedre, blir mer effektive og trives bedre.

Installasjon av ventilasjonssystemer
Bravida installerer alle typer ventilasjonsløsninger, blant annet:

  • luftbehandling
  • prosessventilasjon
  • styring og overvåkning
  • innregulering og obligatorisk ventilasjonskontroll

Vi har også utviklet spesialtilpassede ventilasjonsløsninger for blant annet sykehus, idrettshaller og kjøpesentre, samt for høyteknologiske industrier.

Thomas Sørbøe
Avdelingssjef, Bravida Norge avd. Oslo Klima Service