Oslo Rør Service

Smarte løsninger som alltid fungerer

Rørinstallasjoner
Hvor mye vann og energi går til spille hvert år? Vi ser daglig kraner som drypper, ineffektive varmesystemer, uisolerte varmtvannsrør og gamle systemer som sluker energi. Helt unødvendig, mener vi. 

Bravida hjelper til med alle typer rørinstallasjoner, store som små. Det kan dreie seg om enkle installasjoner, for eksempel i boliger eller kontorer, eller mer kompliserte installasjoner for industrier, sykehus eller svømmehaller.

For oss handler rør om smarte løsninger som alltid fungerer. Vi hjelper også til med å redusere vann- og energiforbruket når dette er mulig – for eksempel gjennom innregulering av varmesystemer, overgang til nye energieffektive pumper og utskifting av termostater. 

Service på rørinstallasjoner
Regelmessig vedlikehold kan redusere risikoen for kjedelige overraskelser og bidrar til å holde vann- og energiforbruket nede. Bravida tilbyr alle former for service av rørinstallasjoner og hjelper til med reparasjoner ved behov. 

Innen rør hjelper vi til med:

  • varme
  • kjøling
  • sanitær
  • drikkevann
  • undersentraler
  • gass
  • sprinkleranlegg
  • legionellakontroll
  • sertifisert sveising
  • energioptimalisering

Pål Lorenzen
Avdelingssjef, Bravida Norge avd. Oslo Rør Service