Service i Bravida

En avtale med Bravida gjør hverdagen enklere for deg som eier, forvalter eller er bruker av en eiendom. Gjennom regelmessig tilsyn og vedlikehold kan Bravida hjelpe til med å redusere løpende driftskostnader og samtidig øke driftssikkerheten.

Noen typiske eksempler på serviceoppdrag er kontroll av elektriske anlegg, elbillading, solcelleinstallasjoner, utskifting av konvensjonelle lyskilder og energioptimalisering.

Ved å inngå avtale med Bravida får dere:

 

  • Bred og høy kompetanse.
  • Kvalitet i leveranse gjennom struktur og effektive verktøy.
  • Serviceinnstilte og kunnskapsrike servicemontører og -teknikere.
  • Trygghet gjennom å benytte en stor og etablert aktør.
  • En lokal leverandør med det store selskapets ressurser.

Solcelleanlegg

Reduser karbonavtrykket, spar penger og bli bærekraftig. Dra nytte av solenergien og reduser strømkostnadene. Vi hjelper deg med å utarbeide helhetlige solcelleløsninger, og tilpasser hver installasjon etter dine ønsker.

Elbillading

Hos Bravida tilbyr vi befaring, rådgivning, prosjektering og montering av større ladeanlegg for elbil i Trondheim. Vi fører et bredt spekter av elbilladere slik at deres næringseiendom, borettslag eller sameie får den optimale løsningen tilpasset deres behov. Vi leverer både ladestasjoner for private- og nyttekjøretøy (AC- og DC-ladere)

LED-lysrør

Reduser driftskostnadene ved å bytte til LED-lysrør samtidig som du reduseres bedriftens CO2-utslipp. Rørene bruker omkring 60 % mindre elektrisitet enn tradisjonelle kvikksølvlysrør og bidrar slik til reduserte utslipp. For store bedrifter kan innsparingene på CO2 være markante og slå positivt ut i bedriftens klimaregnskap.

Våre installasjoner:

Trondheim, solcelle, solcellepark, Bravida Trondheim

Solcelleanlegg

Fra Bravida i Trondheim sin installasjon av solcellepark for Asko i Trondheim. Etter ferdigstilling leverer anlegget totalt 1502kWp med ca 6000 paneler.

Trondheim, Bravida charge, elbil, elbillader

Ladestasjoner

Fra Bravida sin installasjon av ladestasjoner på Leütenhaven i Trondheim og en installasjon i parkeringskjeller på Tungasletta

LED-lys, Trondheim, Bravida Trondheim, energibesparelse

LED-lys

Bravida erstattet 200 36-watts kvikksølvlysrør med LED-lys, det kan redusere strømforbruket og kostnadene med over 50%.

Administrasjonen

Øystein Ramsøskar Avdelingssjef – Service Trondheim
Kenn Otto Wulvik Avdelingssjef – Service Trøndelag
Erlend Husby Filialsjef - Næring