Industri

Vi har stor erfarenhet av både installationer och service inom industrin både när det gäller att produktionen ska kunna bedrivas utan avbrott till att personalen vistas i en bra miljö.

Ventilation

Ventilation är en avgörande del inom industrin, oavsett om ni arbetar med tillverkning, lagring eller något annat. Det håller er personal friska och era maskiner fungerande. Det hänger också ihop med kostnader och energieffektiviteten.


Bravida erbjuder en rad olika tjänster för att hjälpa er med allt från mindre reparationer till större energianpassningar. Vi har en helhetstanke med energi som fokus och anpassning efter just er anläggning. 


Vi erbjuder även övervakning och underhåll av ventilationen i era anläggningar. Vi kan till exempel se över ventilationsaggregat, elmotorer och fläktar och ställa en prognos när byte behöver ske.  Med oss är målet att undvika större reparationer och endast planerade driftstopp i framtiden.

Är du i behov av ventilationsservice?

För att inte missa delar av helheten erbjuder vi självklart även luftinjusteringar och luftmätningar vilket är en bra start om ni misstänker att det finns problem i er anläggning. 

 

Kontakta oss för att få veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er att förbättra er ventilation.

Kontakta oss här

Värme och sanitet

Värme och sanitet är en bricka i spelet för en fungerande industri. Det krävs både kompetens och erfarenhet för att hantera allt från värme till sanitet och tappvatten. Att ha tillgång till licenssvetsare och experter på energioptimering kan också bidra till en effektivare produktion och lägre kostnader.


Vi vet att tiden är viktig i industrin, och därför är vår servicenivå hög och våra tekniker alltid snabba på att svara på serviceanrop. 


Inom värme och sanitet erbjuder vi installationer av allt ifrån undercentraler till  kompetenssvetsning och har en omfattande portfölj av projekt. Från mindre jobb inom svetsning av industrirör till helhet.

Vi finns nära till hands i Göteborg

Använd vår samlade erfarenhet inom just industrins behov när värme och sanitet behöver översyn eller installation. Vi hjälper till med allt från serviceunderhåll till ombyggnationer och lokalanpassningar. Med våra licenssvetsare och experter på energioptimering ser vi till att lösningen blir trygg, fungerande och energieffektiv.


Vi finns nära till hands i Göteborg och det finns inget projekt som är för stort. Vi vet att varje företag har sina egna unika behov och vi anpassar därför alltid våra lösningar efter kundens specifika situation.


När du behöver en pålitlig partner inom värme och sanitet, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa er med er verksamhet!

Kontakta oss här

Kyla

Industrikyla är avgörande för att hålla rätt temperatur i produktionsprocesser, särskilt för till exempel livsmedelsproducenter där kyla är nödvändig för att bibehålla kvaliteten på varorna. 


Vi förstår att verksamhetskritiska installationer kräver pålitliga och högpresterande kylutrustningar för att säkerställa att kritiska processer för industri- och tillverkningsprocesser hålls inom optimala temperaturzoner. Vår expertis i kylteknik och våra innovativa lösningar garanterar att vi kan möta kraven på de mest krävande industriprocesserna.


Vi har omfattande erfarenhet inom industriell kylteknik, så vi förstår vikten av att erbjuda skräddarsydda lösningar för att möta behoven hos varje kund. Vi tillhandahåller också service och underhåll av kylutrustningar för att säkerställa att din industriprocess fortsätter att fungera smidigt och effektivt.

Bravidas kyltekniker installerar energieffektiva kylanläggningar

Kontakta oss för service av kylanläggningar

Vi är stolta över att vara en del av lösningen för verksamhetskritiska installationer inom olika industrier. Vi vet att våra kunder litar på oss för att säkerställa att deras processer fungerar optimalt.


Som en del av lösningen tänker vi självklart på att säkerställa hållbarhet, miljöanpassning och energioptimering. En lägre driftkostnad är bara positivt i uträkningarna för anläggningsinvesteringen. 


Kontakta oss, berätta vilka behov ni har idag. Vi hittar sen en lösning på era utmaningar och problem!

Kontakta oss här

Bravidas kyltekniker installerar energieffektiva kylanläggningar

Elinstallation

Stammen i en väl fungerande industriell verksamhet är en säker elinstallation. Det är  förutsättningen för att produktionen ska kunna bedrivas utan avbrott eller risk för olyckor. 


Vår kompetens sträcker sig över hela området av industriinstallationer och vi är specialister på styr- och övervakningssystem som hjälper till att optimera energiförbrukningen och säkerställa en effektiv drift. Vi arbetar också aktivt med att minska miljöpåverkan och uppnå långsiktigt hållbara lösningar.


Till hands finns utbildade, certifierade och erfarna elektriker och elinstallatörer. Beroende på era behov kan de finnas tillgängliga dygnet runt för att kunna hantera akuta problem eller störningar som kan uppstå. Vi förstår hur viktigt en fungerande elinstallation är för våra kunder, och arbetar därför alltid med högsta möjliga kvalitet och service.

Vi kan även hjälpa till med smart belysningsstyrning med KNX och DALI samt inomhustäckning för mobiltelefoni och wifi.

Anlita våra behöriga elektriker

Med lång erfarenhet och många kunder i regionen förstår vi vikten av verksamhetskritiska installationer och kritiska processer inom olika industrier och tillverkningsprocesser. 


Det finns mycket information att utläsa från termografering av anläggningarna för att upptäcka eventuella fel eller brister innan de leder till störningar eller avbrott i produktionen. Eller något så enkelt som planerade stopp med byte av kritiska komponenter. 


Gör som många andra industrikunder, oavsett om det gäller högspänning, ställverk eller reservkraft eller larm- och säkerhetssystem för att skydda både människor och anläggningar. Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa er med era behov!

Kontakta oss här