Låt våra elektriker hjälpa dig

Bravidas auktoriserade elektriker gör elinstallationer för stora infrastrukturprojekt, kontorslandskap, industribyggnader och tar fram anpassade lösningar vid varje specifikt arbete. Till det finns våra experter även tillgängliga vid behov av eljour och elservice där vi ser över dina befintliga anläggningar och reparerar eventuella skador.

Din elektriker från en lokal elfirma

Vi är en stor familj med lokal förankring. Våra elektriker känner till orten och inget arbete är för stort eller för litet. Vi hanterar både tele- och fiberinstallationer, solceller, laddboxar, larm och övervakning, högspänning och mindre insatser som till exempel installation av vitvaror. Även projekteringar i både befintliga fastigheter och vid nybyggnation.

För elservice och eljour så sker det utifrån en dialog gällande behov och ett avtal så vi förstår förväntningarna och kan hålla en hög kvalitet på dina elinstallationer, samt med en regelbunden översyn ser vi till att upptäcka fel och brister innan problemet uppstår.

Kontakta oss idag, berätta om dina utmaningar för att få hjälp av våra auktoriserade elektriker från din lokala elfirma!

Kontakt