För hjälp med ventilation i Karlstad

God ventilation är en investering för byggnaden och personerna som jobbar där. Våra ventilationsmontörer och servicetekniker gör installationer och utför service av olika lösningar inom ventilation. Vi har bred kompetens och erfarenhet av att erbjuda unika lösningar för olika verksamheter. När luften är bra, mår vi också bra.

Ventilation för ett bättre inomhusklimat

Vi jobbar med luftbehandling, styr och övervakning såväl som injustering och OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Vi har mångårig erfarenhet av att optimera inomhusklimatet i olika byggnader. Och vi anpassar givetvis ventilationen till byggnaden och verksamheten som bedrivs där. Kontakta oss när du behöver hjälp med er ventilation!

Kontakt