Energilager/Batterilager

Förnybara energikällor som sol och vind tar aldrig slut och efterfrågas alltmer. Av naturliga skäl producerar dessa energikällor inte el konstant och kontinuerligt, exempelvis när det är mörkt ute eller vindstilla. För att kunna nyttja denna energi på bästa sätt behövs därför någon form av energilagring. Bravida Hudiksvall erbjuder flera alternativa lösningar.

Hur fungerar energilager?

De flesta som har solceller installerade producerar mer el än de själva förbrukar och säljer överskottet till elnätet. Med hjälp av ellagring kan du i stället lagra elen dina solpaneler genererar under dagen och själv använda den när solen gått ner och el från nätet är dyrt. Ett energilager optimerar elsystemet i ditt hem och minskar dina energikostnader.

Med ett energilager kan du ta tillvara på all solel som produceras, utan att behöva sälja överskottet till elnätet. Din solel kan användas  dygnet runt, även när inte solen skiner. Du får kontroll på energiförbrukningen och effektiviserar energianvändningen, samt säkrar elförsörjningen vid tillfälligt strömavbrott.

Bild på solceller

Vårt erbjudande

Energilager/Solcellsbatteri
Med ett energilager eller solcellsbatteri sparar du energin som produceras under solintensiva timmar, för att sedan kunna använda den när den som bäst behövs. Den lagrade energin kan användas till både elbilsladdning och hushållsel. Det går även att använda batteriet till att kapa effekttoppar, köpa och sälja el mm.

Vi erbjuder olika former av batterilösningar för energilagring. Våra lösningar är flexibla, skalbara från 5–700 kW och skräddarsys alltid för att matcha just ditt energibehov.

Installation
Installationen av ett energilager kan se ut på flera sätt. Antingen efterkopplas det till en redan befintlig anläggning eller så kopplas det på i samband med nyinstallation. Energilagret tillsammans med solcellsanläggningen kan även användas offgrid.

Skattereduktion Grön teknik
Som privatperson kan du få en skattereduktion på investeringar i grön teknik. Avdraget fungerar ungefär likadant som rot- och rutavdraget och är i praktiken en form av bidrag för energilagring, solceller och laddningspunkter. Skattereduktionen gäller både material- och arbetskostnad. Som mest går det att göra avdrag för 50 000 kronor per person och år. 

Kontakta oss