Processindustri

Med vår gedigna erfarenhet och goda kunskap inom branschen tar vi gärna ansvar för elentreprenader vid större nyproduktioner och renoveringar. Vi agerar då som underleverantör till byggföretag, industriföretag och fastighetsförvaltare som behöver en pålitlig partner med expertkompetens inom el.

Helhetsansvar för projektet

Som underleverantör tar vi ett helhetsansvar för arbeten vi utför vid exempelvis nybyggnationer eller om- och tillbyggnationer av privata hus, flerfamiljshus, kontorsbyggnader och industrifastigheter.

För oss är det självklart att alltid agera professionellt och leverera överenskomna eltjänster av genomgående hög kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.

En projektledare på ett bygge

Så här brukar processen se ut:

  1. Uppdragsgivaren skickar ut underlag om projektet och frågar om vi är intresserade att lämna pris på entreprenaden.  
  2. Vi tittar på underlaget, projekterar och lämnar därefter en kalkyl enligt Svensk Standard utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål. 
  3. Om vi får uppdraget deltar vi på ett antal bygg- och projekteringsmöten för att planera projektet och ritar upp hur elen kommer att dras så alla inblandade vet hur resultatet ska bli.
  4. Under projektet ansvarar vi för allt elarbete enligt plan och rapporterar löpande till vår uppdragsgivare hur arbetet fortlöper. Eventuella avvikelser rapporteras direkt. 
  5. När projektet är slutfört slutredovisar vi vår del av arbetet till uppdragsgivaren.

Kontakta oss