Solenergi & solceller

För att klara den globala klimatomställningen behöver vi öka andelen ren och förnybar el. Med hjälp av solen och solpaneler kan du göra taket på din fastighet eller en markanläggning till en möjlig inkomstkälla. Den el du själv inte förbrukar kan du enkelt sälja vidare. Vi hjälper dig hela vägen – från behovsanalys till driftsättning.

Sol är en förnyelsebar energikälla

Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. Solenergi kan omvandlas till elektricitet och kan delas upp i solel och solkraft. Solel är den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft är den el du köper via ett elbolag.

Hur fungerar solceller?

Solenergi skapas när solstrålarna når solcellerna. Elen som bildas när solcellerna träffas omvandlas, via en växelriktare, till växelström som i sin tur kopplas in i fastighetens elanläggning.

Solcellstak

Fördelar med solceller

Solenergi är ständigt förnybar
Solens energi är ständigt förnybar. Solenergi ger heller inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

Lång livslängd
Solceller har lång livslängd och kräver i stort sett inget underhåll. Med tiden avtar effekten men även efter 25 år ligger den på minst 85 procent. Totalt sett sträcker sig solpanelernas livslängd över 30 år.

Mer kontroll över elpriset
Genom att producera egen elproduktion blir du mindre beroende av elprisets svängningar och stigande elpriser. Dessutom kan du minska dina elnätskostnader genom att jämna ut effekttoppar.

Tjäna pengar på din överskottsel
Om du producerar mer el än du använder kan du sälja ditt överskott till din elleverantör.

Skattereduktion för Grön teknik
Det finns statligt stöd att söka för installation av solpaneler. Detta bidrag kallas grön teknik. Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjats, slutförts och betalats tidigast 1 januari 2021.

 

Från projektering till installation

Då en solcellsanläggning är en stor investering som har en lång livslängd är det viktigt att välja en pålitlig och välkänd leverantör som dessutom kan erbjuda service och underhåll nära dig.

Bravida tar ansvar för hela processen. Från projektering och kalkyler till färdig lösning, installerad och driftsatt. Allt vårt arbete utförs alltid av utbildade elinstallatörer.

Läs mer om solceller hos Energimyndigheten:

Solelportalen – en vägledning om solceller Stöd och intäkter att söka vid investering i solceller

 

Vill du ha rådgivning inom solceller? Fråga oss!