Kontaktinformasjon

Risbergsgatan 81
931 27 Skellefteå

0910-71 45 00

Elinstallationer och elservice i Skellefteå

Elinstallationer

Bravida utför alla typer av elinstallationer, stora som små – oavsett om det gäller kontor, bostäder, sjukhus, industrier eller stora infrastrukturprojekt. Vi installerar ellösningar både i befintliga fastigheter och där det byggs nytt.

Elservice

Genom regelbunden service av elinstallationer kan du undvika både avbrott och andra otrevliga överraskningar. Bravida går igenom centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar, och fastighetens elstandard. Fel i elinstallationer är ofta dolda och riskerna går inte alltid att upptäcka med ögonen. Gamla eller felaktiga elanläggningar är en stor brandrisk, och kan orsaka stora kostnader i form av hög elförbrukning eller avbrott.

Vi ser över energianvändningen och föreslår besparingar. När vi trimmar, finjusterar och får allt att fungera kan besparingarna bli stora.

Inom el hjälper vi till med bland annat:

  • Belysning
  • Larm – och säkerhetssystem
  • Energiförsörjning
  • Uppvärmning
  • Fiberanslutningar
  • Service
  • Drift och underhåll

För mer information om vilka tjänster E/S Styromatic erbjuder, besök: www.elstyr.se

EL