Nød- og reservestrøm

Bravida Norge AS, avdeling Energi & Industri, er en leverandør av utstyr for nød- og reservekraft fra 10 kVA til 3000 KVA. Vi kan levere strømaggregater for de fleste formål med manuell eller helautomatisk drift, stasjonære eller mobile, hybride med UPS og lysmaster. Vi forhandler strømaggregater i hele Norge og tar oss av prosjektering, montering, idriftsetting samt vedlikehold i form av årlig serviceavtale.

Totalentreprenør - vi tar hele jobben! 

Bravida har lang erfaring i bransjen som har gitt vår organisasjon mye kunnskap om strømaggregater. Vi legger stor vekt på kvalitet, sikkerhet og funksjonalitet, og vår fleksibilitet og vilje til å finne løsninger som våre kunder blir fornøyde med gjør oss til en trygg og god samarbeidspartner. Det vil si at du som kunde får et komplett skreddersydd anlegg med oppfølging i ettertid til markedets beste pris.

Hva er ditt behov? 

Kartlegging av den enkelte kundens behov er en viktig del av vårt arbeid. Da er det vanlig å kategorisere behovene for strøm i reservekraft, nødstrøm og fast forsyning.

Reservekraft er akkurat det ordet forteller oss; en alternativ strømkilde som man har i reserve. Typisk for denne kundegruppen er at et evt. bortfall i den faste strømtilførselen ikke utgjør fare for liv og helse. Allikevel vil et slikt bortfall gi store og uønskede konsekvenser. Dette kan være industri, fiskeforflåter, bondegårder, næringsmiddelbedrifter, butikker, bensinstasjoner, søppelhåndtering, konsertarrangement, idrettsarrangementer o.l.

Nødstrøm er en kategori hvor et bortfall av den faste strømtilførselen vil føre til situasjoner hvor det er fare for liv og helse. Her snakker vi om sykehus, sykehjem, aldershjem o.l. hvor det er strenge krav til strømleveranse og krav om minimumstid for strømleveranse ved oppstart av aggregat.

Fast forsyning av strøm er en selvfølge for de aller fleste i Norge. Man skal imidlertid ikke lete lenge for å finne områder hvor det ikke er mulig å sørge for fast forsyning av strøm. Det kan også være områder hvor det fysisk er mulig, men for kostbart å legge opp fast strømforsyning. I slike tilfeller er strømaggregat en god og rimelig løsning på problemet.

nødstrøm.jpg