Bravida Energy Management

Klimaendringer vil få store konsekvenser for jordkloden.
Konklusjonen fra FNs klimapanel er krystallklar på at klimafotavtrykket må reduseres kraftig de nærmeste årene. Man kan også forvente at lovgivningen i fremtiden (EUs taksonomi) vil stille strengere krav til energieffektive bygg.

Lavere energikostnader og klimagassutslipp

Økende energipriser gjør også at energibruk nå er på dagsorden i de fleste bedrifter. Ved å redusere energibruken kan bedrifter bli mer konkurransedyktige og få et lavere miljøfotavtrykk!

Enova anslår at det i den norske bygningsmassen er lønnsomme energitiltak i bygningsmassen på flere milliarder kroner. Grunnen til at disse tiltakene ikke blir gjennomført skyldes flere årsaker, men vi i Bravida skal bidra til at våre kunder kan redusere energibruken i sine bygninger.

Bravida arbeider med alle installasjonene som gir bygninger liv.
Gjennom vår kunnskap og erfaring kan du som kunde få en oversikt over hvordan det er mulig til å redusere energibruken.

Bravida Energy Management

Konseptet Bravida Energy management tilbyr løsninger som overvåker energibruken i deres tekniske installasjoner. Våre energirådgivere kan bistå deg med å analysere energibruken. Basert på dette kan vi tilby en tiltak- og investeringsplan. Enkelte tiltak vil ikke nødvendigvis kreve investeringer, men kan utføres ved enkle driftsoptimaliseringer på tekniske anlegg. Bedre og mer energieffektiv drift vil også øke levetiden til de tekniske installasjonene.

Bravida kan dermed hjelpe deg fra analyse, optimalisering av drift til ferdig installasjon. 

Dette er bra for bunnlinjen til din bedrift og bra miljøet!

Hvorfor vente? Ta kontakt med oss i dag!

Bravida automatiserar fastigheter

Ta kontakt

Ved å oppgi min kontaktinformasjon samtykker jeg til at Bravida lagrer og håndterer mine personopplysninger.* Se personvernerklæring her.