Historie

Bravida har sin opprinnelse i BPA, et svensk bygge- og installasjonsselskap med aner tilbake til 1920-tallet. I sin nåværende form ble Bravida etablert i 2000, da BPA slo seg sammen med installasjonsvirksomheten til Telenor (som også het Bravida). Siden den gang har en rekke selskaper blitt en del av Bravida, som i dag driver virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

År Hendelse  
1922
Tolv byggelaug la grunnlaget for BPA  
1967 Aksjeselskapet BPA Byggproduktion AB grunnlegges  
1986 BPA-aksjen blir notert på Stockholm-børsen  
1993 Installasjonsvirksomheten blir hovedområde  
1994 Oppkjøp av Ventilationsunion fra Trelleborg AB  
1995 Oppkjøp av det danske VVS-selskapet Ludvigsen & Herman A/S  
1999 BPA-aksjen tas av børsen  
2000 BPA og Telenors installasjonsvirksomhet slår seg sammen  
2003 Bravida kjøper opp danske Semco A/S – Prenad  
2004 Virksomheten rendyrkes til elektro, rør og ventilasjon  
2006 Private equity-selskapet Triton blir ny hovedeier  
2009 Bravida kjøper opp Siemens Installation AS i Norge  
2012 Bain Capital blir ny hovedeier.  
2015 Bravida etablerer virksomhet i Finland med oppkjøpet av Peko Group.   
2015 Bravida blir notert på Nasdaq Stockholm.