Våre mål

De økonomiske målene våre på mellomlang sikt

Omsetningsvekst

Bravida har som mål å øke omsetningen med over ti prosent per år, hvorav fem prosent per år skal være organisk, og mellom fem og sju prosent per år skal oppnås ved oppkjøp.

Driftsmargin

Bravidas mål er å oppnå en justert EBITA på over sju prosent, etter oppkjøp.

Kontantgenerering *se definisjoner

Bravidas mål er en kontantgenerering på over 100 prosent.

Kapitalstruktur

Bravidas kapitalstruktur skal åpne for en høy grad av økonomisk fleksibilitet og gi rom for oppkjøp. Selskapets mål er en gjeldsgrad på ca. 2,5x nettogjeld/justert EBITDA.

Utbyttepolicy

Bravidas målsetting er å betale ut minst 50 prosent av konsernets konsoliderte nettoresultat, hensyntatt andre faktorer så som økonomisk stilling, kontantstrøm og vekstmuligheter.

Våre langsiktige mål – kunde og marked

De mest fornøyde kundene

Vår ambisjon er å ha markedets mest fornøyde kunder, som både vil komme tilbake til Bravida og anbefale oss til andre.

Det sterkeste varemerket

Ifølge vår egen merkevareundersøkelse som vi gjennomførte våren 2015, er Bravida den mest kjente merkevaren i Skandinavia på prosjektsiden, mens kjennskapen til merkevaren er noe svakere på servicesiden. (Det er ikke foretatt noen måling i Finland.)

Lokal markedsleder

Bravida skal være størst eller nest størst på stedene vi velger å drive vår virksomhet.

Øvrige langsiktige mål

Service skal være større enn prosjekt

I 2015 sto servicevirksomheten for ca. 46 prosent av omsetningen, og prosjekt for 54 prosent.

Den mest attraktive arbeidsgiveren

I 2016 var vår MMI (motivert medarbeider-indeks) på 66. Vårt ambisiøse mål er 75. Neste måling gjennomføres i 2018.

Ledende leverandør av energieffektive og miljøvennlige tjenester

Vi fortsetter å styrke kompetansen og tilbudet innen energieffektive løsninger, blant annet gjennom oppkjøp. Vi arbeider for å redusere vår egen miljøpåvirkning og CO2-utslippet.

Ingen arbeidsskader

Ingen medarbeidere i Bravida skal rammes av fysisk eller psykisk sykdom på grunn av arbeidet. Bravidas arbeidsskadefrekvens* økte fra 9,4 til 11 i 2015. Også sykefraværet økte fra 4,7 prosent til 5,3 prosent. 
*Antall ulykker som fører til minst en dag sykefravær per million arbeidstimer.