Strategier og forretningsmodell

Bravida er en leverandør av servicetjenester som bygger kundetilbudet på kompetente og engasjerte medarbeidere. Det ligger et antall viktige faktorer til grunn for hvordan vi organiserer og gjennomfører vår virksomhet.

Våre strategier

Kunde – Proaktivitet skaper kundenytte
Lønnsomhet – Margin før volum
Vekst – Vekst i utvalgte markeder
Medarbeidere – Tiltrekke, beholde og utvikle

Vår forretningsmodell

Hvordan vi organiserer virksomheten

Kombinasjon av prosjekt og service

Ved å kombinere prosjekt og service kan Bravida drive virksomhet under hele levetiden til bygningen. Det sikrer en langsiktig løsning for kunden. Kombinasjonen av prosjekt- og servicetjenester gir en mer stabil virksomhet for Bravida over tid.

Bredde, dybde og samordning

Bravidas bredde og dybde gir kundene tilgang til et fullstendig prosjekt- og servicetilbud innen elektro, rør og ventilasjon samt spesialområder.

Størrelse og nærhet

Med lokal tilstedeværelse på ca. 35 steder i Norge er Bravida alltid nær kunden. Vår størrelse og kompetanse gir oss også kapasitet til å utføre større og komplekse oppdrag uten å være geografisk begrenset.

Hvordan vi driver virksomheten

Høy og jevn kvalitet

Gjennom enhetlige arbeidsprosesser og prosjektmetoder kan Bravida sikre høy og jevn kvalitet i alle leveranser.

Kostnadseffektivitet

En sterk kostnadsbevissthet i leveranseprosessen skaper konkurranseevne.

Proaktivitet

Gjennom å være proaktive skaper vi langsiktige løsninger for både kundene og miljøet. Vi arbeider forebyggende med regelmessig service og tidlige tiltak.

Samordnede innkjøp

En sterk innkjøpsorganisasjon sørger for et konkurransedyktig sortiment av materialer, komponenter og tjenester fra underleverandører gjennom felles systemer og samordnede innkjøp.