Bravida-lærling i gang med etterlengtet utdanning

Bravidas klimaserviceavdeling i Oslo og Sandvika har ansatt sin første lærling innen ventilasjonsteknikk. Utdanningen er etterlengtet, da det i mange år ikke har vært noe fagbrev for ventilasjonsteknikere.

Nyhet Lærling Ventilasjon

– Moderne teknologi, strengere miljøstandarder og krav til et sunt inneklima krever mer av ventilasjonsteknikere enn tidligere. Et fagbrev er nødvendig for å garantere at arbeidet som gjøres er av tilstrekkelig kvalitet. Dessuten fremmer fagbrevet profesjonalitet og yrkesstolthet, samtidig som det bekrefter teknikernes ferdigheter, sier Dag Vidar Kvernbråten, regiondirektør i Bravida Norges region Oslo service. 

Kulvent.no opplyser at ventilasjonstekniker er et nytt fagbrev innen elektrofaget som har blitt tilbudt siden 2021. Yrket er imidlertid ikke nytt; helt siden mekanisk ventilasjon ble introdusert i norske bygg har det vært behov for fagpersoner som har kompetanse til å innregulere og vedlikeholde ventilasjonsanlegg.  

Ventilasjonsteknikerens jobb er å sørge for at ventilasjonsanlegget yter som planlagt. Det finnes mange anlegg rundt omkring i landet som ikke leverer det de skal på grunn av feil eller manglende innregulering. Ventilasjonsteknikerens arbeidsoppgaver inkluderer montasje, innregulering og feilsøking på ventilasjonsanlegg og tilhørende komponenter som ventilasjonsaggregater og automatikk. 

Trenger flere ventilasjonsteknikere 

Bravidas klimaserviceavdeling i Oslo og Sandvika har altså tatt inn Martin Tofsrud som sin første lærling innen ventilasjonsteknikk. Han gikk kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikklinja andre året på Sørumsand videregående skole, og har i tillegg gått to år på elektrolinja ved Bjørkelangen videregående skole. 

– Fagbrevet dekker i større grad behovet bransjen har for fagpersoner som kan montere, innregulere og vedlikeholde ventilasjonsanlegg, og det er fantastisk at det nå er mulig å ta en formell utdanning innen faget. I tillegg til å ønske Martin velkommen som lærling hos avdelingen vår, har vi også flere som skal opp til fagprøve i ventilasjonsteknikk gjennom praksiskandidatordningen, sier avdelingsleder for Bravidas klimaserviceavdeling i Oslo og Sandvika, Thomas Sørbøe.  

Varm velkomst i Bravida

– Planen var egentlig å bli elektriker, men det var da jeg ble utplassert med ventilasjonsfolk at jeg fikk øynene opp for ventilasjonsfaget og syntes det virket veldig spennende, forteller Martin, som skal være lærling i Bravida i to år før fagprøven skal avlegges og han kan smykke seg med tittelen ventilasjonstekniker. 

– De første månedene har vært veldig lærerike og lærlingtiden har startet bra. Jeg har blitt godt tatt imot av Bravida både faglig og sosialt. Her får jeg jobbe med erfarne folk som har flyten, er tålmodige og flinke, og har viljen til å lære bort. Når jeg er ferdig utdannet, vil jeg fortsette å bygge kompetanse i faget og forhåpentligvis fortsette i Bravida. Jeg kan absolutt anbefale andre å ta læretiden sin i Bravida.  

I lærlingperioden følges han opp av Kulvent, opplæringskontoret for kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk. Kulvent hjelper til med administrasjon, sikrer kvaliteten på utdanningen og tilbyr de kursene lærlingen trenger. I tillegg veileder de avdelingen med alt den trenger å vite for å være en god lærebedrift. 

Viktig samarbeid  

Bravida har generelt stort fokus på det årlige lærlinginntaket og har i dag rundt 450 lærlinger til sammen i Norge. Alle lokale avdelinger har lærlingansvarlig med spesielt oppfølgingsansvar i hele læreperioden.  

– Å rekruttere gode lærlinger er noe av det viktigste vi gjør for å sikre kompetente og motiverte medarbeidere til Bravida. I tillegg har vi som mål å firedoble antall kvinnelige montører i Bravida, og i dag er ti prosent av lærlingene våre kvinner. Rekruttering via lærlinginntak er svært viktig også for dette formålet, forteller Line Løyning, leder for kompetanse og endring i Bravida Norge, og fortsetter: 

– Mange av våre lokale avdelinger har tett kontakt med fagskolene, og gode relasjoner med opplæringskontorene. På den måten får vi ofte kjennskap til elever mens de går VG1 og VG2, og de blir også kjent med oss i Bravida. 

Opplæringskontorene og Bravida har lang erfaring om samarbeidet i lærlingperioden, der Bravida hovedsakelig står for den praktiske opplæringen og opplæringskontorene tar seg av den teoretiske oppfølgingen. 

– Vi synes denne samarbeidsformen fungerer godt og ønsker at ordningen får fortsette slik i årene fremover. Det er ønskelig at lærlingene skal være del av et mindre team slik at de får gode relasjoner og tett oppfølging i hverdagen. På den måten blir hver enkelt sett samtidig som man får variert erfaring og læring, avslutter Line.