Bravida-lærlinger sprer kunnskap

Vannkvaliteten i vannbårne varme- eller kjøleanlegg har mye å si for anleggets effektivitet. Fire av Bravidas lærlinger presenterte sine funn fra et internt opplæringsprosjekt under siste Bravida-messe i Oslo.

Nyhet Lærling Rør

– Før syntes jeg varmeanlegg var vanskelig, fordi det virker så overveldende med mange komponenter. Dette prosjektet tvang oss til å sette oss inn i det, slik at vi fikk en bedre forståelse. Dette gjør det både mer interessant og motiverende å jobbe med. Det blir en god sirkel som gjør at du skjønner mer og mer og lærer mer og mer – og plutselig er vannbårne varmeanlegg noe som er veldig spennende i stedet for skummelt, sier lærling Anine Magnussen ved Bravidas rørserviceavdeling i Oslo og Sandvika

Hun og lærlingene Sander Sørlie Schaanning, Sami Gemredin Osman og John Kristoffer Jakobsen har dypdykket ned i tematikken siden januar i fjor. Det har kostet mye tid, men de er enstemmige om at utviklingsprogrammet har gitt dem verdifull innsikt som kundene vil tjene på.

– Vi startet med å se på den Norske Standarden, NS-EN 12828, som kom i april 2023. Denne inneholder en veiledning om komplett vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg, der hensikten er å minimere risikoen for korrosjon og sikre kostnadseffektiv drift, sier Anine, og refererer til den norske standarden.

Målet med oppgaven var også at lærlingene skulle få prøvd seg på prosjektarbeid, fremdriftsplaner, møtereferater og prosjektmandater.

Forlenger levetiden

– Vannkvaliteten er alfa omega i et vannbårent varme- og kjøleanlegg. Vi kan sammenligne med drikkevann – hva skjer med folkehelsen hvis ikke vi har rent drikkevann? Dårlig vannkvalitet er med på å både redusere funksjonaliteten og livskvaliteten til komponentene i anlegget, akkurat som drikkevannet påvirker folkehelse og levealder, sier seniorrådgiver Van Ha Doan i KOMPA.

Han er en del av dette sterke fagmiljøet, som jobber med vannkvalitet. Her kan du lese om vannbehandling i lukkede anlegg på deres nettside.

– Lærlingene har en vilje som er fantastisk. Det er særlig mange unge mennesker som ser verdien i vannbehandling og jeg opplever at det er stor yrkesstolthet i Bravida – en stor vilje til å levere gode anlegg. Vannets kvalitet er av stor betydning for å levere et godt og velfungerende anlegg.

Forbilledlig opplæring

– Vi er så stolte over våre lærlinger som nylig gjennomførte et imponerende prosjekt om vannbehandling i lukkede vannbårne energisystemer, sier Roland Lindenbeck, som er seksjonsleder for rammeavtaler i Bravidas rørserviceavdeling i Oslo og Sandvika.

Han mener bestemt at høydepunktet på Bravidas junimesse på Linderud var når lærlingene presenterte sin kunnskap for Bravidas rørleggere. – Vi hadde også æren av å ha besøk av Eli Hermine Heyerdahl Eide fra Rørentreprenørene Norge, som ble veldig begeistret, sier Roland.

– Jeg var så imponert over prosjektet til Bravida-lærlingene! Og de har uten tvil lært veldig mye både av å få muligheten til å fordype seg i vannbehandling som tema og av at de formidler det de har lært! Dette er forbilledlig opplæring synes jeg – ut fra hva lærlingene sa, har reisen vært både morsom og tøff. De har virkelig måtte jobbe med å tilegne seg kunnskap, sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

Hun var en av de eksternt inviterte til presentasjonen.

– De var både stolte og inspireret! Mitt inntrykk var at de nok håper å få lov til å fordype seg videre som fagarbeidere etter hvert også – så dette var en smart måte å utvikle kompetansen i bedriften på.