Bravida og TUIL: Et partnerskap for lokalsamfunnet og bærekraft

Bravida Tromsø leverer alle fag ved idrettsanlegget TUIL Arena i Tromsdalen, et samarbeid som fremmer gjensidig utvikling og vekst.

Nyhet Tromsø Service

I hjertet av Tromsdalen i Tromsø står TUIL Arena. Idrettsanlegget er et pulserende samlingspunkt for aktive beboere i bydelen. For å sikre at anlegget driftes på en sømløs måte har Bravida trådt inn som en viktig samarbeidspartner, med et kundeforhold som har vokst over flere år.

– Det startet med at vi fikk en telefon fra en entreprenør som trengte strøm til en hytte på den tilhørende TUIL campingplassen. Siden da har det ballet seg på med oppdrag, helt frem til vi nå har en serviceavtale på hele anlegget, sier avdelingssjef for Bravida Tromsø, Torkild Mortensen.

Helhetlig tilbud
Bravida Tromsø leverer alle fag ved TUIL Arena; Det vil si automasjon, rør, elektro og ventilasjon.

–Vi har såpass stor bygningsmasse og mye aktivitet at det er viktig med en partner som kan levere på alle fag, forteller leder for samfunn og bærekraft ved TUIL, Roger Ness, og legger til:

–For oss er det store verdier, men også store kostnader. Men den store oppsiden er at det er et så viktig tilbud for bydelen vår. Da er det utrolig godt å ha en aktør som Bravida med oss, som kan holde oss litt i hånda og få det her til å fungere.

Kjempestolte over kundeforholdet
Kunder som TUIL Arena er uvurderlige for Bravida Tromsø. Ikke bare fordi det er en stor kunde, men fordi det er en viktig hjørnestensbedrift som knytter det lokale felleskapet sammen.

– At Bravida får lov til å være med å ta gode og bærekraftige valg for TUIL er kjempeviktig for oss som bedrift. TUIL er en viktig brikke for lokalsamfunnet, og vi bør være kjempestolte over at vi får lov til å ha de som kunde, sier Torkild. 

Han trekker frem ærlighet som en viktig del av det fruktbare og langvarige kundeforholdet.

– Det er da du holder på kundene. Har du gjort en feil så sier du ifra med en gang. Og når du ser utfordringer hos kunden, som tidligere feil, så tilnærmer du deg det på en profesjonell måte. Det handler om å se potensialet i anlegget og hva som kan forbedres.

Roger Ness vektlegger også tillit og åpen kommunikasjon har vært avgjørende for samarbeidet. 

– Vi ser etter noen vi kan ha en gjensidig tillit med. Når noe ikke virker, kan det ikke vente i ukesvis. Vi trenger noen vi kan stole på at stiller opp raskt. Den tilgjengeligheten har vi fått med Bravida.

Bærekraftige løsninger
I møte med en stadig grønnere fremtid har Bravida og TUIL Arena gått sammen om å utforske hvordan de kan drive anlegget på en mest mulig bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

– Vi utforsker blant annet solceller og energistyring av bruken av hallene. At vi har en stor aktør som er fremoverlente og som kan si hvordan vi burde utvikle oss er artig, forteller Roger.

Blant annet jobber Bravida og TUIL sammen for å tilpasse seg FNs bærekraftmål.

– Vi øver og lærer sammen om hvordan vi kan drifte et anlegg som TUIL på en mest mulig bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Det er veldig viktig for både oss og TUIL, sier Torkild.

Alt ligger til rette for at TUIL og Bravida kan fortsette å utvikle samarbeidet og gi et godt tilbud til innbyggerne i Tromsdalen.

– De ser hva vi er gode på og ikke så gode på, også ser vi hva de kan forbedre seg på og hva styrkene deres er. Så utvikler vi begge sidene hos hverandre. Så lenge alle partene er åpne for å forbedre seg, er det et fruktbart samarbeid, sier Ness avslutningsvis.