Bravida representert på internasjonal prosjektlederkonferanse

Den 8.-10. november 2023 deltok Andreas Nordstrøm Fagerhaug på den internasjonale konferansen: ProjMAN – International Conference on Project Management for Bravida.

Nyhet Bravida Norge

blobid0.jpg

Konferansen er en samling hvor akademikere, forskere og prosjektledere fra hele verden får muligheten til å dele erfaringer, komme med nye ideer, debattere spørsmål og introdusere den siste utviklingen innenfor prosjektledelse.

Andreas presenterte sin artikkel, "Exploring The Use Of Incentive Mechanisms In Designer Contracts Within The Construction Industry", som er skrevet i samarbeid med forskere fra NTNU og OsloMet. Artikkelen utforsker nåværende og nye belønningssystemer for prosjekterende i bygg- anleggsbransjen i Norge, og er basert på masteroppgaven til Andreas fra NTNU.

– Det var utrolig spennende å møte så mange som jobber innenfor samme fagfelt og få mulighet til å presentere mitt arbeid for et internasjonalt publikum. Jeg setter stor pris på at Bravida ga meg muligheten til å delta på dette arrangementet, sier Andreas Nordstrøm Fagerhaug, Prosjektleder Oslo BFS, og legger til:

– Av de andre artiklene som ble presentert fanget kost- og tidsanalyse av megaprosjekter og tidlig entreprenørinvolvering i BA-prosjekter min interesse. Det er veldig interessant og nyttig informasjon som jeg kommer til å ta med meg videre i fremtidige prosjekter i Bravida..

Artikkelen til Andreas blir publisert av Elsevier og gjort tilgjengelig på ScienceDirect i løpet av kort tid.

imagevhtjh.png