Bravida satser på havbruk

Bravidas divisjon Kysten prioriterer havbruksnæringen som et viktig satsningsområde i den kommende perioden. – Vi har muligheten til å være med på utviklingen av et marked i stor vekst.

Nyhet Bravida Norge Havbruk

Harald Farstad, Prosjektleder havbruk & generator avd. Alta.

– Bravida har som ambisjon å bli en foretrukken leverandør inn mot havbruksnæringene ved å levere det beste servicetilbudet med lokal forankring, kompetanse og innovative løsninger, sier Tom Roger Jensen, direktør for region nord i Bravida.

 Med flere allerede etablerte kundeforhold innenfor havbruk i region nord, tar Bravida sikte på å utvide kundeporteføljen til andre regioner i divisjon Kysten. 

Setter i gang for fullt
Harald Farstad har to år som avdelingssjef i Alta bak seg. Nå har han en ny rolle, som er spisset inn mot havbruksnæringen. 

– Oppdraget mitt er å kartlegge kompetansen vi har for satsningen på havbruk. I første omgang handler det om å oppsøke avdelinger og kartlegge kompetansen vi allerede besitter, forteller han.

– I Alta har vi fire store primærkunder, og vi har også flere mindre kunder knyttet til næringen. Det blir mange oppdrag til sammen. Vi er også representert i Rogaland og hele veien langs kysten. Jeg vet at mange avdelinger jobber med havbruk i Bravida i dag, og vi har i tillegg fått mye ny erfaring fra Thunestvedt Konsern, som ble kjøpt opp i 2023.

Harald og flere av hans kollegaer i Alta kom til Bravida etter oppkjøpet av AB Elektro 2022, og har flere års erfaring fra havbruk og fiskenæringen. Kompetansen de tok med seg til Bravida utgjør en viktig del av grunnlaget for satsningen.

– Vi ønsker å ta erfaringene vi har her i Alta ut til avdelinger som er interesserte. Fra april ruller vi ut og setter i gang for fullt. 

Avhengig av lokal tilstedeværelse
Teamet i Alta er godt i gang med å kartlegge hva som må ligge til rette for å kunne gi det beste kundetilbudet. Harald trekker frem spisskompetanse og nærhet til kundene som to spesielt viktige punkter.  

– Den spissingen vi gjorde i Alta for noen år tilbake ser vi at kunden ønsker seg. Vi ser at vi får bygget mer kompetanse når vi kan fokusere helt på ett område, sier Harald og legger til:

– Vi jobber med å avdekke strategiske områder hvor vi skal være lokalisert, og det er et marked. Det er viktig at vi fortsetter med å være lokalt forankret selv om vi er en stor aktør. Havbruksaktørene er enorme bidragsytere i sine lokalsamfunn, og dette må vi også være med på om vi skal få tilliten. Vi kan også ha enormt potensial tverrfaglig, og på tvers av avdelinger hvor vi kan dele erfaringer. 

 Attraktive oppdrag
– Oppdragene våre på havet er svært attraktive. Serviceoppdragene gir en sterk tilknytning og tillit til kunden, som igjen kan gi oss de gode prosjektene hvor vi ikke bare blir vurdert på pris, men også erfaringene og tilliten kunden skal ha til oss. Vi i Bravida har bestemt oss for å fokusere på service, og dette er en annen type form av nettopp det.

I dag baserer servicearbeidet innenfor hav seg i stor grad på flåter, hvor Bravidas montører vedlikeholder og monterer generatorer. I tillegg bygges det ut strøm fra kraftnettverk og inn til flåtene. 

Store muligheter for innovasjon
– Dette er en næring som er veldig åpen for innovasjon og teknologi, og det er veldig artig. Du føler at du får være med på utviklingen, sier Harald.

Avdelingen hans har allerede fått være med på å utvikle gode løsninger for kundene sine. 

– Det utfordrende værforholdet ute på flåtene gjør at kundene har et stort behov for gode løsninger på utstyret. Vi har for eksempel jobbet mye med et system som gir strøm og beregninger unikt til næringen. Det har vi solgt mye av. 

Viktig for divisjon Kysten
Havbruk er ett av de prioriterte områdene i planen for den kommende perioden. Divisjonsdirektør Ronny Øvrevik vektlegger at det er et viktig satsningsområde for Bravidas divisjon Kysten.

– Vi ønsker oss et større volum innen satsningsområdet, og i tillegg til den organiske veksten, er vi også på jakt etter å utforske muligheten for oppkjøp av de riktige selskapene, sier Ronny.

– Vi setter stor pris på kompetansen Harald og gjengen i Alta kommer inn i Bravida med, og ønsker enda mer aktivitet innenfor dette viktige segmentet.

 

Kundereferanser

Se også video om arbeidet vårt på fôrflåten til Cermaq.

Se også video om arbeidet vårt på lakseslakteriet til Grieg Seafood Finnmark.