Bravida signerer lederløftet for mangfoldsledelse

I løpet av den første uka i 2024 signerte Bravida lederløftet for mangfoldsledelse.

Nyhet Mangfold Likestilling

– Vi trenger å øke kunnskapsnivået og bevisstheten for at også de som ikke tenker likt oss selv, skal kunne bidra best mulig i organisasjonen. Vi har fått noe å tenke på, vi som har så mange like i organisasjonen, om hvordan minoritetenes synspunkt er og hvordan vi skal få ut det potensialet, sier Tore Bakke, adm. dir. i Bravida Norge.

Vi forplikter oss med dette å jobbe systematisk med mangfold, likestilling og inkludering og vil ha dette som del av vår strategi.

Lederløftet krever også at vi blir sertifisert innen mangfoldsledelse (Norsk Standard 11201) i løpet av dette året.

I tillegg har nasjonal ledergruppe blant annet besluttet målsetningen om å firedoble antall kvinnelige montører i løpet av 2026.