Bravida tilkobler turbin på Tafjord Kraftvarme

Bravida Ålesund tilkobler en 8MW turbin på Tafjord Kraftvarme. Med en strømpris på 1,- kr kan Tafjord tjene ca. 5000kr i timen med turbinen.

Nyhet Elkraft og industri Ålesund

– Dette har vært både et spennende og utfordrende prosjekt, vi fikk utfordret oss både språklig og på arbeidsmetodikk med italienerne. Montørene gjorde en utmerket jobb med Oskar I. Berg i spissen. De har fått mye ros og skryt fra kunden og Fincantieri for måten det ble håndtert på, forteller Geir Kviebakk, serviceleder Ålesund Elektro industri og automasjon

Tafjord Kraftvarme er et avfallsforbrenningsanlegg som generer veldig mye varme. Varmen som blir generert blir brukt til å varme opp mange bygg i Ålesundsregionen. Under prosessen blir det produsert en del damp som turbinen utnytter til å produsere strøm.

Turbinen kan levere opptil 8MW, og er levert av det Italienske selskapet Fincantieri. Bravida utførte installasjon av tilførsel til hovedbryteren til maskinen og internwiring. Anlegget var idriftsatt i slutten av oktober og leverer omtrent 5,5 MW inn på strømnettet til Linja, og med en strømpris på 1,- kr tjener Tafjord i overkant av 5000 kr i timen hvis anlegget står på 24/7.

Nyhetssak bilde.jpg