Bravidas julegave til Kirkens Bymisjon

Ett av julegavealternativene i 2022 var å donere et beløp til Kirkens Bymisjon. Beløpet som gikk dit ble 487 000 kr, og som takk inviterte seniorrådgiver Ragnhild Østmo og kaféleder Linn Evensen vår administrerende direktør Tore Bakke og Brain-redaksjonen til omvisning og lunsj på Forandringshuset på Holmlia.

Nyhet Bravida Norge

I hele Norge
Det finnes tiltak fra Kirkens Bymisjon i byer i hele Norge, faktisk på hele 50 steder. Deres visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Med slagordet «Rom for alle», inkluderer dette mennesker som strever med hverdagen på ulike måter.

På de ulike stedene finnes tiltak for alle aldersgrupper, blant annet boligtiltak, arbeidstiltak og kafeer og aktivitetshus hvor det tilbys mat, hvile, kontakt, veiledning, sosialt samvær og felleskap.

Forandringshuset
På Holmlia i Søndre Nordstrand bydel ligger ett av disse tiltakene, Forandringshuset. Dette er en møteplass og aktivitetssenter for ungdom i Oslo drevet av Kirkens Bymisjon, KFUK, KFUM og Unge Holmlianere, hvor de kan samles og gjøre alt fra å spille Playstation og bordtennis til en egen «hub» for hjelp til oppstartsaktiviteter.

I tillegg er over 30 ungdommer tilbudt jobb på kaféen slik at de både får en liten inntekt og sitt potensielt aller første punkt på CV-en.

Huskokken
Per Kristian Kivle er huskokk på Forandringshuset og har blant annet erfaring fra kjente restauranter i Oslo. I dag henter han mat fra Kiwi i samme bygg gjennom Kirkens Bymisjons avtale med kjeden. Der får han hentet mat som er i ferd med å gå ut på dato eller av andre grunner ikke kan selges. Målet er null svinn på kaféen.

På kaféen jobber også ungdommen sammen med Per Kristian, og får utfoldet seg og laget egne retter med råvarene. Arbeidstreningen er viktig og målet er å få ungdommen tilbake til skole eller videre til jobb eller annen utdanning.

Stor takknemlighet
Ragnhild og Linn forklarte at alle gaver er viktige, men spesielt når det blir summer som Bravida gir i julegave, for tredje året på rad. Da får Kirkens Bymisjon muligheten til å videreutvikle tiltakene sine og fortsette sitt gode arbeid med mennesker som av ulike grunner har eller kan falle utenfor i samfunnet.

Kirkens bymisjon2.jpg

Fra venstre: Ragnhild Hærem Østmo (Kirkens Bymisjon), Nora Aasly Haartveit (Bravida), Linn Evensen (Kirkens Bymisjon), Tore Bakke (Bravida) og Helene Astrup (Bravida).