Droner – en ny sikkerhetsutfordring

Antall droner øker drastisk, og faren for at disse kan misbrukes til terror eller kriminell virksomhet stiger tilsvarende. Sikkerhetstenkning må derfor også omfatte luftrommet. Bravida har heldigvis løsningen!

Nyhet

Tekst: Arne Danielsen
Foto: Bravida/Siphon og Arne Danielsen

Publisert i Bravisen 4/2018


Antall droner i verden øker i voldsomt omfang. Federal Aviation Federation i USA spår at det vil være sju millioner droner i lufta innen 2020, bare i USA. I Norge anslås det at det allerede finnes mellom 50 000 og 200 000 droner.

Dronene er på mange områder nyttige, for eksempel til fotografering eller filmer i fugleperspektiv av utilgjengelig natur og idrettsarrangementer. Mercedes Benz lanserte for et par år siden en varebil utstyrt med to droner som kunne brukes til leveranse av mindre pakker.

Medaljens bakside

Men alle medaljer har som kjent en bakside. I Norge har vi hatt en rekke hendelser der droner har utgjort en fare. Et eksempel er at Gardermoen har blitt stengt flere ganger på grunn av droner i luftrommet. Blir en drone sugd inn i en jetmotor, kan resultatet bli katastrofalt.

Selv om de fleste har gode hensikter med dronene, benyttes de de også av kriminelle som har andre hensikter. Det kan være industrispionasje, smugling av for eksempel våpen eller narkotika over ver grenser og fengselsmurer, hacking av datasentre, overvåking av sikkerhetsinstallasjoner og kritisk infrastruktur.

"Et droneangrep mot større menneskemengder 
vil kunne utløse fatal panikk."

I september advarte FBI-direktøren senatet i USA mot at terrorister planlegger aksjoner med droner mot Vesten i nær framtid. Et droneangrep mot større menneskemengder vil kunne utløse fatal panikk. I flere og flere land er derfor mottiltak satt i gang.

Utstillingsvindu i en dronebutikk i Oslo sentrum.

 

Sikkerhetsløsninger

– Tradisjonelt sett tenker vi at objektsikring på bakkeplan er nok til å opprettholde god sikkerhet. Men med så mange droner i samfunnet tvinges vi til å tenke sikring på helt nye måter. Deteksjon av droner i luftrommet bør også være et naturlig element i objektsikring for mange aktører, sier Odd Enger i Bravida Oslo Sikkerhet.

Sammen med Siphon Security, et selskap som tilbyr sikkerhetsløsninger og rådgivning for å håndtere sikkerhetstrusselen fra droner, leverer nå Bravida løsninger for å ivareta sikkerhet i luftrommet. Siphon har blant annet levert løsninger til toppmøtet i Davos, Boston Maraton og Nato.

Bravida og Siphon leverer systemer fra DeDrone og Droneshield, som begge er markedsledende innen deteksjon og mottiltak av droner. Droneshield er hittil solgt til 35 land.

Fra venstre Per Anders Friise fra Siphon, KAM/sikkerhetsrådgiver Odd Enger og avdelingssjef Ali Muhammad Ayub fra Bravida.


– Med en slik eksplosiv økning vi har sett de siste årene utgjør droner en helt ny sikkerhetsutfordring som vi må ta på alvor, uttaler Per Anders Friise i Siphon AS.

Undervurdert risiko

– Interessen fra kundene er økende, men vi opplever noen som stiller seg tvilende til den nye utfordringen. Dette er en naturlig reaksjon, da mange rett og slett ikke vet om de har et droneproblem. Droner kan nemlig være vanskelig å oppdage, sier Odd Enger.

– Tidligere i år installerte vi dronedeteksjon for en stor aktør innen kritisk infrastruktur i Norge. Kort tid etter at installasjonen var på plass detekterte vi en rekke droner. Flere av deteksjonene var sent på kvelden hvor man normalt sett ikke kan se droner. Aktøren så svært alvorlig på disse hendelsene og endret retningslinjene sine for sikkerhet. Dette illustrerer viktigheten av slike system, presiserer Enger.

Monitorering

Hvilke tiltak kan man så iverksette? Det viktigste er å installere sensorer som monitorer luftrommet. Sensorene kan være basert på radio, akustisk, radar eller kamera. Sensorene kan integreres i kundens eksisterende alarmsystemer, som Integra-systemet til Bravida. Kostnadsmessig vil dette være en rimelig forsikring mot hendelser og med enkle midler kan man installere deteksjon i løpet av kort tid. Videre håndtering av uønskede flygende gjenstander må overlates til politi eller Forsvaret. 

Odd Enger var nylig med på å gjennomføre noen tester utenfor Oslo med to «samfunnsviktige kunder». De var klar over situasjonen og den økende dronetrenden, men de var ikke klar over de faktiske forholdene da de reelle loggene ble presentert.

– Det viser seg å være langt flere objekter eller farkoster i lufta enn hva man faktisk vet om, avslutter Odd Enger hos Bravida Oslo Sikkerhet.