Effektiviserer TUIL Arenas energibruk i forskningsprosjekt

Stian Stenvold i Bravida forsker på helautomatisk styring av TUIL Arenas bygninger, med støtte fra kommunen. – Jeg føler meg i fronten og pusher på for energiomstillingen. Man er aktivt med på å skape en løsning for fremtiden, sier Stian.

Nyhet Tromsø Automasjon

Bravida har en service- og rammeavtale med TUIL, hvor vi blant annet jobber med å effektivisere og øke ytelsen på anlegget. Det er mye som skal samstemme for at anlegget skal driftes på en måte som holder energibruken effektiv og kostnadene lave. Derfor har prosjektleder Stian Stenvold i Bravida Tromsøs automasjonsavdeling fått støtte fra kommunen til å iverksette sitt eget forskningsprosjekt.

 – Prosjektet dreier seg om å kostnadsoptimalisere driften av det tekniske anlegget på TUiL arena. I første omgang for fotballhallen, og etter hvert utvider vi prosjektet til å inkludere turnhallen også, forteller Stian.

Selvoptimaliserende bygg
 Løsningen er en kombinert spotpris og effektleddstyring som kontinuerlig løser driftsoptimaliseringen av bygget. Hva som er bærekraftig og optimal energibruk endrer seg fra dag til dag, sammen med spotpris, utetemperatur og bruksmønster, sier Stian og legger til:

– Det vi får til her er et selvoptimaliserende bygg hvor parametere for pris og komfort skal balanseres ut til anleggets beste løsning gjennom kunstig intelligens[RN1] . Da sparer man energi på for eksempel oppvarming og ventilasjon.

Startet som bacheloroppgave
Ideen for prosjektet hadde Stian allerede klekket ut under bachelorstudiene i automasjon, hvor prosjektet endte opp med å bli bacheloroppgaven hans. Nå brukes ideene fra bacheloroppgaven til å automatisere og optimalisere energiforbruket til idrettsanlegget.  

– Målet med prosjektet er å lage en helautomatisert styring som hensyntar faktureringsmodellen tilknyttet byggets energiforbruk. Samtidig fjernes de manuelle prosessene tilknyttet energioptimalisering. Dette gjøres ved å påvirke energibruken gjennom driftstider, luftemengdestyring og temperatursettpunkter, forteller Stian og utyper videre:

– Måten energibruken påvirkes er ved å bruke en matematisk modell av bygget sammen med værmelding, faktureringsmodell og bookingsystemet for å sette best mulige driftstid og temperaturpunkt for idrettshallen.

Støtter innovasjon
Stian forteller at han setter pris på muligheten til å sette kunnskapen han fikk gjennom automasjonsstudiene ut i praksis.

– Jeg er veldig heldig som har kollegaer i Bravida som backer meg og lar meg satse på dette. Jeg føler at jeg har backing av alle fagene rundt meg, som er veldig spente og gira på hva vil klarer å få til.