Forsterket satsing på Innlandet

Etter oppkjøpet av Moelven Elektro har Bravida fått stor aktivitet i Mjøsregionen, et område med store muligheter som vi skal satse videre på.

Nyhet

Tekst: Stian Søhoel og Ingeborg Hagen
Foto: Ingeborg Hagen

Publisert i Bravisen 4/2018


Vi har tatt en prat med Tore Hansen for å høre hva han ser for seg når den nye strukturen trer i kraft ved årsskiftet.

– Det viktigste ved den nye regionen er at vi får kapasitet til å bygge videre på det store potensialet som ligger i markedet der. Vi skal styrke oss i hele innlandsregionen, og vil på sikt se på å utvide plattformen med flere  fag, spesielt innenfor rør.

Stort vekstpotensiale

Den pågående utvidelsen av infrastruktur nord for Oslo med firefelts motorvei og dobbeltsporet jernbane fører til tilflytting og befolkningsvekst i området, med tilhørende byggeprosjekter både innenfor næringsliv og privatkunder. Med andre ord er det lyse tider framover for alle lokasjonene i den nye regionen.

Med avdelinger på Lillehammer og Hamar og Raufoss-avdelingen som dekker Gjøvik, betjener Bravida hele triangelet rundt Mjøsa, med avdelingen på Moelv som jobber tett mot industrien. De møter Romeriks-avdelingen på Jessheim, Lillestrøm Rør ved Lillestrøm og som grenser mot Oslo og videre mot Follo i sør. Dette gir en helhetlig bredde for geografien utenfor Oslo med sterk vekst og stor utbygging ved alle våre lokasjoner, noe som gir oss mye å jobbe med fremover.

Viktige prioriteringer fra nyttår

De tre viktigste prioriteringene Tore ser for seg fra nyttår, er å fortsette arbeidet med lønnsomhetsforbedrende tiltak, gjøre seg kjent med de nye avdelingene, og planlegge for videre vekst ved utvidelser og oppkjøp.

– Jeg gleder meg til å få mer tid til å være rundt på avdelingene – tett på både kunder og avdelinger slik jeg ønsker å ha det. Det blir en ny hverdag, hvor jeg kommer nærmere produksjonen og menneskene som jobber der, forteller Tore, som vil være mye på veien i den nye rollen.

Den nye regionen jakter nå på en ny controller for å ytterligere styrke organisasjonen.