Grønn Godfot

«Bravida har vært en ren installasjonsbedrift, men nå opplever jeg at vi er i ferd med å innta en større rolle. Markedet forventer rett og slett at vi tar større tak», sier serviceleder Joakim Øiahals Slungård hos Bravida Trondheim Elektro Service.

Nyhet Bravida Norge

Tekst: Arne Danielsen
Foto: Roar Wold/Privat

 

- Bravida er størst i markedet, derfor blir vi ofte invitert til prosjekter der det trengs en stor og trygg aktør. Så blir vår oppgave å bidra til gode løsninger for kunden, poengterer den unge elektrikeren og elektroingeniøren. Bra0220-Portrett-JoakimSlungård05.jpg

Selv er han i forkant når det gjelder å utforske og bruke ny og grønn teknologi.

Med morsmelken

- Bare ti år gammel bestemte jeg meg for å bli elektriker. Jeg var arvelig belastet, for det er mye elektrobakgrunn i familien. Tante var elektriker, og også mor var i elektrikerlære. Viktigst var likevel morfar, som kan skilte med flere fagbrev og installatørstatus. Han tok meg med på jobb og lot meg gjøre alt som han ikke orket selv. Slik begynte jeg på en måte i lære allerede som guttunge, forteller servicelederen hos Bravida Trondheim.

- Elektrikerfaget gir frihet til å løse mange varierte oppgaver. Det er det fine. Selvsagt kan man bli lei om man bare blir satt til å trekke kabel, heldigvis har jeg aldri blitt «sånn lei».

Fra godfotland

Han vokste opp på Fannrem i Orkdal kommune, som i år ble slått sammen med to-og-en-halv nabokommune til en ny stor enhet som omfatter de nederste fire milene av elva Orklas dalføre. Den nye storkommunen fikk navnet Orkland. 

Nabolaget er kanskje mest kjent for Rosenborgs vidgjetne trener Nils Arne Eggen. Da Joakim spilte fotball lokalt – venstre ving – hendte det ikke sjeldent at høvdingen dukket opp på treningsfeltet.

-Han hadde formelt status som hjelpetrener, men når han først var her, var det ingen tvil om hvem som var Trener med stor T. Han var en fargeklatt. 

Smart for kundene 

Bevisst eller ubevisst var utvilsomt Nils Arne en inspirator med sin godfotteori der hovedtesen er at «du blir god ved å gjøre andre gode». Samhandling er veien til suksess, prediket treneren, en oppfatning Bravidas unge serviceleder deler.

-En av mine første og største oppgaver er elbillading, der Bravida har et tett samarbeid med Ohmia. Det har vært et bra team-arbeid på Elbilprosjektet opp mot Ohmia, det er viktig å få fram. Vi retter oss i stor grad mot borettslag og sameier. Siden vi utgjør det dyreste leddet i installasjonen, er det ekstra viktig at vi finner smarte løsninger som får ned kostnadene for kundene.

Alltid videre

Joakims viktigste inspirasjonskilde er likevel morfaren, som drev egen el-virksomhet.

- En spøk innen familien har vært at jeg alltid har ønsket å komme lenger enn morfar på utdanning, et mål som også ble klart for meg i ung alder. Jeg har ikke slått ham ennå, for selv om jeg ble ferdig utdannet som elektroingeniør fra NTNU for to år siden, mangler installatørstatusen. Men målet er å fortsatt videreutvikle meg.

Her har han tida på sin side, for i skrivende stund har han ennå ikke rundet tretti. Og et avgjørende område det er avgjørende å holde seg oppdatert på, er grønn teknologi.

Grønn elektro

- Før var grønne løsninger mest for spesielt interesserte, men vi ser en klar modning blant folk. Den jevne nordmann har blitt interessert, både privat og i næring. Stadig flere tar innover seg at vi må gjøre noe med klima og miljø. Næringslivet opplever at kundene er opptatt av «fotavtrykket», og blir derfor tvunget til å komme opp med troverdige svar.  

Utviklingen gir store muligheter for elektrofaget, understreker han.

-Generelt blir elektrobiten bare viktigere. Mens kostnadene for et bygg i sin helhet går ned, blir den tekniske biten stadig mer omfattende. Styringssystemer er langt mer utbredt enn bare for fem år siden, og det legges større vekt på å legge til rette for systematisk drift og vedlikehold. Overvåking og kontrollsystemer reduserer behovet for manuelt arbeid og hjelper kundene med å få kostnadene ned over tid.

Helelektrisk Sprite

Siden han foreløpig ikke har barn, blir det mye jobb. 

- Når oppgavene er nye og interessante glir ofte jobb og privatliv over i hverandre. Jeg liker å reise på tur, som regel nordover, siden dama er fra Finnmark. Vi kjøpte en gammel campingvogn, en Sprite 400 Caravan fra syttitallet. Den ribbet vi helt ned til ramma og bygde alt opp igjen i helelektrisk versjon. Siden jeg ikke er så glad i gass, la jeg opp 230 volt i hele vogna, med batteri, inverter og dessuten solcelle. Vogna er bare litt over to meter lang, så vi kan stille oss nær sagt overalt, og da er det kjekt å være lokalt sjølforsynt med strøm.Bra0220-Portrett-JoakimSlungård01 (002).jpg

Ferdig snakka

Han er i det hele opptatt av solceller, opplever at samfunnet har passert startfasen og at flere og flere er interessert i å planlegge og sette opp anlegg.

-For oss i Bravida blir oppgaven å finne og prise det rette utstyret, løsninger som varer over tid.  Anlegget bør gjerne holde i tretti år og reklamasjoner er dyrt. Heldigvis har vi nå fått samarbeidspartnere som gjør i stand til å sette sammen pakker på solcelleanlegg med riktig pris. Vi har vi lagt oss på en litt annen løsning enn konkurrentene, som ofte opererer med lav grunnpris og så en lang kreativ liste med tilleggsprising for alt mellom himmel og jord. Vi priser hele pakka med en gang, paneler, inverter, tilkobling til eksisterende -løsninger og mot «skya», alt som skal til - ferdig snakka.

Klar for det nye

Vi snakker om ASKOs nye prosjekt av året, der de ved hjelp av solceller på taket av sine gigantiske lagerbygninger produserer sin egen strøm til et eget anlegg for hydrogen, som de igjen bruker til å drive fire lastebiler med brenselceller. Bravida hadde også her en finger med i spillet, Slungård trekker særlig fram Eskil Hovin, som har gjort en kjempejobb.

- Det er artig med nye løsninger. Nå er det snakk om å innføre elektriske hurtigbåter på fjorden her, kanskje en kombinasjon mellom hydrogen og batteri, noe som vil redusere det samlede CO2-utslippet. Foreløpig finnes ingen løsning på markedet, så det går mot en egenprodusert norsk løsning, sier han forventningsfullt.

- Kostnadene for produksjon av hydrogen har gått mye ned, det samme gjelder prisen på solceller. Selvfølgelig finnes det fysiske begrensninger, derfor er det et poeng at elektrisiteten og hydrogenet produseres lokalt der man trenger det.

Da står Bravida Trondheim Elektro Service og serviceleder Joakim Øiahals Slungård klare til å ta fatt.