Her klekkes det fiskeyngel – og ideer

Nord for Trondheim bygger den internasjonale giganten SalMar et av verdens største klekkerier for lakseyngel. Et krevende prosjekt som setter Bravidas flerfaglige team på prøve.

Nyhet Tverrfaglig Trondheim

Tekst: Jonathan Leijonborg

Norske SalMar er en av verdens ledende produsenter av oppdrettslaks. Nå tar de neste store skritt ved å etablere et av verdens største klekkerier av lakseyngel på land. Nærmere bestemt i Tjuin i Steinkjer nord for Trondheim, der et 18 000 kvadratmeter stort anlegg skal produsere 20 millioner lakseyngel årlig.

Satsingen er et samarbeidsprosjekt, der Consto står for de bygningsmessige konstruksjonene og Pure Salmon Kaldnes har ansvar for prosessanlegget. I tillegg kommer Bravidas ekspertise. Bravida Region Midt har nemlig kontrakt med Consto om å utføre elektriske installasjoner, VVS og byggautomasjon ved SalMars høyteknologiske anlegg. Håkon Hellebust er tverrfaglig prosjektleder i Bravida.

– Det er alltid morsomt å være med på noe som er stort også i internasjonal målestokk. I tillegg ligger den tekniske prosessen i front. Det er stort å få være en del av noe banebrytende med våre moderne installasjoner, sier Håkon Hellebust.


I sluttfasen av det mekaniske arbeidet

Interaksjonsfasen startet i 2020, og Bravida ble deretter hentet inn som kontraktspartner i 2021. Sluttleveransen skjer i september 2023, og akkurat nå handler Bravidas arbeid om å fullføre det mekaniske arbeidet samt å feilsøke og teste installasjonssystemene hver for seg.

Neste skritt blir å synkronisere dem og sørge for at strøm, VVS og automasjon fungerer sammen i tråd med kundens ønske. Det er her den store utfordringen ligger. Ikke minst for prosjektlederen Håkon Hellebust, som koordinerer Bravidas flerfaglige team, som for tiden består av mellom 25 og 30 medarbeidere.

– Mange hadde ikke jobbet flerfaglig i dette omfanget tidligere. I starten var alle fokusert på sitt eget fag. Nå jobber vi som ett Bravida, mot samme mål, på en effektiv og fremgangsrik måte. Vi tenker som ett Bravida og leverer som ett Bravida, sier Håkon Hellebust.

Lærer av hverandre

Fordi prosjektet ligger i forkant rent teknisk, lærer prosjektlederen og medarbeiderne av hverandre hver dag. De møter utfordringer og finner løsninger, og det er dette som er den store fordelen med arbeidet, mener Håkon.

– Det fineste er å se hvordan teamet utvikles sammen. Det er alltid bra å jobbe med mennesker som kan litt mer enn en selv. Kollegaene mine er svært dyktige innen sine områder. Selv er jeg elektroingeniør og kunne ikke så mye om for eksempel ventilasjon og automasjon fra før, sier Håkon.

En annen utfordring ligger i anleggets natur. På SalMars oppdrettsanlegg for laks er det som kjent ikke mennesket som står i første rekke, men fisken, som utvikles fra rogn til voksen laks i flere forskjellige stadier. Totalt handler det om 62 bassenger i forskjellige størrelser, der de aller største, det vil si fiskens siste innhegning, måler 17 meter i diameter.

– Det er en enorm konstruksjon som ikke ligner det vi jobber med til vanlig, som boliger og annet. Det er fascinerende å gå rundt blant de store bassengene og bare ta inn størrelsen på hele produksjonsanlegget, sier Håkon Hellebust.

Spennende utfordringer

Også relasjonen til Consto fungerer svært bra, mener Håkon. På samme måte som med Bravidas interne arbeid preges også samarbeidet med kunden av en vilje til å være løsningsorientert.

– Samarbeidet fungerer veldig bra. Det er selvsagt ikke alltid vi og kunden tenker helt likt om utfordringene, men for det meste jobber vi kjempebra sammen, sier Håkon Hellebust.

Nå håper Håkon at teamet hans får arbeide mer med den norske fiskenæringen.

– Det er en morsom utfordring å være en del av den norske fiskenæringen, en stor industri som det investeres enormt i, sier Håkon Hellebust.