Bravida ivaretar sikkerhet hos Jotun

Siden juli 2022 har Bravida Fire & Security hatt rammeavtale for kontroll, service og vedlikehold på sikkerhetssystemene til Jotuns hovedkvarter i Sandefjord.

Nyhet Fire & Security Sandefjord og Larvik

Gimle om vinteren.jpg

Avtalen tilsvarer 2 millioner kroner til sammen, og skal i første omgang løpe over tre år. I tillegg til årlige kontroller og funksjonstesting av anleggene, yter Bravida assistanse ved servicebestillinger og utbedringer av eventuelle avvik på Jotuns hovedkontor, som sto ferdig i 2019. 

Avtalen med Jotun inkluderer brannvarslingsanlegg, nød-/ledelyssystemer og Integra adgangskontroll på deres nye hovedkvarter i Sandefjord, og avdelingen skal utføre årlige kontroller av alle disse tekniske installasjonene. 

Stolte over tilliten fra Jotun 
– Det er et stort og viktig steg for vår satsning på sikkerhetsleveranser innen Fire & Security i vår region. Vi er stolte av å ha fått innpass og tillit hos en kunde av den størrelsen og anerkjennelsen som det Jotun har, og vi er takknemlige for å kunne tilby vår kompetanse til dem, sier Stian Lyngseth Nielsen, serviceleder i Bravida Fire & Security i Sandefjord, og fortsetter: 

– Med tanke på størrelse, omfang og kompleksitetsgrad på disse tekniske anleggene, er vi avhengig av ha dyktige og kompetente teknikere og montører med oss på laget, og det er jeg enda stoltere av å kunne si at vi har. 

Serviceavtalen skal sikre levering, stabil drift og funksjonalitet for oppdragsgiver, gi forutsigbarhet ved nye investeringer og avtalt assistanse ved feil og service. Dette innebærer årlige kontroller og vedlikehold av utstyr og programvare for kunden. 

Bred Bravida-leveranse 
– Vi gleder oss over å kunne fortsette det gode samarbeidet med Jotun, og å yte god service i etterkant av ferdigstillelsen av det store prosjektet med byggingen av det nye hovedkontoret deres på Gimle, fortsetter Nielsen.  

Bravida har et mål om å være sikkerhetsleverandør helt fra installasjon og videre gjennom hele byggets levetid. Sandefjord- og Telemark-avdelingene leverte alt fra høyspent, elektro og tele/data til brannvern og sikkerhet til byggingen av hovedkontoret, og den nylige signerte kontroll-, service- og vedlikeholdsavtalen med Jotun viser at Bravida er på god vei mot dette målet. 

Jotun A/S er et norsk industrikonsern med hovedkontor i Sandefjord. Konsernet produserer maling og pulverlakk til skip, industri og dekorativ bruk, og er en av verdens største aktører i sin bransje. Konsernet har 67 selskaper og 40 produksjonsanlegg over hele verden, særlig i Europa, Midtøsten og Sørøst-Asia. I Norge har Jotun samlet sin produksjon i Sandefjord, der konsernets nye hovedkontor og F&U-senter sto ferdig i 2019. Jotun har 10,000 ansatte globalt, hvorav cirka 1,000 i Norge. 

Bilde - BFS på Jotun.jpgFra venstre: Kim André Richvoldsen, Ole Østby, Stian Lyngseth Nielsen, Sondre Danielsen