Fjorårets julegave med mening ga mersmak

Som julegave fra Bravida Norge i 2021 kunne medarbeiderne blant annet velge å donere gaven sin til Kirkens Bymisjon, UNICEF eller WWF Verdens naturfond. Dette er tre veldedige organisasjoner som på hver sin måte jobber med bærekraftsmål vi i Bravida identifiserer oss med og forplikter oss til å jobbe mot. Som et resultat av alle som valgte å donere gaven sin har administrerende direktør Tore Bakke sammen med Nora Aasly Haartveit fra HR-avdelingen og Eirin Muren fra markeds- og kommunikasjonsavdelingen hatt gleden av å møte representanter fra de tre organisasjonene, og overrekke til sammen 954 900 kr fra Bravida Norge.

Nyhet Bravida Norge

Tekst: Nora Aasly Haartveit 

Et bidrag til de vanskeligstilte

Turen gikk først til Bymisjonssenteret på Tøyen i Oslo for å treffe Ragnhild Østmo, seniorrådgiver i Krikens Bymisjon, og Olav Lægdene som er leder på Bymisjonssenteret.

Der ble det spist en felles lunsj i Hertzberg Kro – et matserveringstilbud som er åpent for alle hver dag kl. 12-16. Her serveres blant annet dagens suppe med brød for 5 kr, og dagens middag for 25 kr. Det ble også gitt en omvisning i bygget som huser flere populære tilbud i regi av Kirkens Bymisjon.

I annenetasje finner man et kirkerom der det blant annet arrangeres hverdagsmesse hver onsdag, hvor mennesker som sover ute om natten kan komme og hvile ut. I kjelleren leies det ut skap til 20 kr i måneden, der flere oppbevarer alle sine eiendeler.2022.02.16 Kirkens Bymisjon2.jpgFra venstre: Olav Lægdene og Ragnhild Østmo fra Kirkens Bymisjon og Tore Bakke og Nora Aasly Haartveit fra Bravida Norge. 

Over en hyggelig lunsj ble det pratet om utfordringer i dagens samfunn som både Kirkens Bymisjon og Bravida opplever. Kirkens Bymisjon arbeider kontinuerlig med aktuelle utfordringer i samfunnet, fra ungdom som dropper ut til ekstremisme og arbeidskriminalitet. Det var derfor en stor glede å kunne overrekke Kirkens Bymisjon en gave på 532 500 kr.

Bærekraft har aldri vært viktigere

Vi møtte Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, for en digital overrekkelse av årets donasjonsbeløp. Karoline kunne fortelle at WWF i 2021 har fokusert mye på retten til nærnatur. Vi tilbringer mer tid utendørs og bruker nå naturen i større grad enn vi gjorde før pandemien. Hun fortalte videre at de har opplevd økt fokus på hvordan vi tar vare på naturen vår, og at bevissthet rundt bærekraft er viktig for at naturen skal bestå.

Tore Bakke kunne fortelle at vi i Bravida også opplever at det aldri har vært større fokus på bærekraft i bransjen vår enn det er nå. Karoline og Tore var enige om at 2021 var et år der ord i større grad ble til handling, og at vi må jobbe for at denne trenden fortsetter i 2022. Vi håper at gaven fra Bravida Norge på 199 000 kr kan bidra i det videre arbeidet, og takker så mye for diplomet vi fikk overrakt av Karoline for å være donerende bedrift.2022.01.25 WWF Møte overrekkelse (2).JPGNora Aasly Haartveit (til venstre), Tore Bakke (øverst til høyre), Karoline Andaur fra WWF og Eirin Muren fra Bravida Norge (nederst til høyre). 

Gaven betyr dobbelt så mye nå

Fra UNICEF møtte vi generalsekretær Camilla Viken og corporate partnership manager Odd Bjørnerud til en digital overrekkelse av 223 000 kr.

Camilla understrekte at denne gaven betyr ekstra mye i år, da pandemien har hatt forferdelige konsekvenser for mange barn. I løpet av denne perioden har antall barn som giftes bort blitt doblet, antall barn i skolen er halvert, og antall barn som mangler mat har økt med flere millioner.

Mange har som følge av pandemien blitt kastet ut i fattigdom. UNICEF har det siste året også hatt stort fokus på vaksinering i u-land. I fjor satte de 1,5 milliarder vaksiner, og i år er målet å sette ytterligere 3 milliarder vaksiner. Tore Bakke understreker at vi er veldig takknemlige for at vi har en virksomhet som har gått rundt i pandemien, og som gjør oss i stand til å kunne donere penger til formål som dette.

UNICEF.JPGCamilla Viken fra UNICEF (øverst til høyre), Tore Bakke (øverst til venstre), Nora Aasly Haartveit (nederst til venstre), Odd Bjørnerud fra UNCEF og Eirin Muren (nederst til høyre). 

Vi vil, sammen med Kirkens Bymisjon, UNICEF og WWF, takke alle medarbeiderne som donerte gaven sin i 2021, og håper at dette er starten på en fin tradisjon som vil bestå i årene som kommer.