Kjempekontrakt på ny fabrikk

Bravida signerte i september en samspillskontrakt verdt cirka 300 millioner kroner. Kontrakten, som ble signert med NHP Eiendom, er en totalentreprise for alle tekniske fag til Norsk Kyllings fremtidsrettede fabrikk på 35 000 m3 i Orkanger. 

Nyhet Tverrfaglig Trondheim

Norsk Kylling ønsker å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg, og investeringer i drift og teknologi knyttet til dyrevelferd gjør at fabrikken vil bli banebrytende innen energibruk og bærekraft. Som en del av dette bygges en egen energisentral som skal sikre verdensledende løsninger på energiforbruk. Fabrikken vil ha innovative løsninger for lagring og styring av energi, og vil gjennom dette kunne redusere CO2 -utslippet betraktelig.

Illustrasjon av Norsk Kylling sin nye fabrikk på Orkanger

Bravida skal levere en komplett totalteknisk pakke til fabrikken, bestående av sanitær og varme, sprinkler, klimatisering og automasjon, og elektrotekniske anlegg inkludert sikkerhet samt lås og beslag. Prosjektet har et spesielt aspekt knyttet til hygiene i forbindelse med opptørking av lokalene etter vask, samt en spesiell prosess med luktreduksjon til omgivelsene.

Ferdig i 2021

Samhandlingsfasen er allerede i gang og vil vare ut året. Oppstart av byggingen er planlagt til første halvår 2019, og Bravida vil ha fullt trykk på prosjektet fra oktober 2019.

I løpet av omkring 18 måneders byggetid skal det gjennomføres rundt 120 000 timer på montering, og på det meste vil det være 60-70 personer på utførelse og 10-15 personer i stab og oppfølging, til planlagt ferdigstillelse sommeren 2021.

Illustrasjon av Norsk Kylling sin nye fabrikk på Orkanger

Rekordkontrakt

– Vi i Bravida er svært fornøyd med å ha fått dette spennende og viktige prosjektet, og gleder oss til å begynne på arbeidene. Vi ble involvert i en tidlig fase, noe som gir oss en unik mulighet til å påvirke løsninger, planlegge og målsette innkjøp, og bygge opp de rette teamene. Det å unngå skader og ulykker har høy prioritet i dette prosjektet som i vårt arbeide for øvrig, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

Med en kontraktsverdi på cirka 300 millioner kroner er dette den største kontrakten i Bravida Norge i nyere tid, og vi ønsker å bruke fulldigitaliserte prosesser og verktøy for å sikre en effektiv produksjon og økt produktivitet.