Marit og Amalie i Bravida nominert til Ingeborg-prisen 2022

Bravida er gullpartner i Ingeborg-nettverket som jobber aktivt med å fremme rørleggeryrket som et naturlig yrkesvalg for kvinner. Vi er stolte av at vår avdelingsleder i Bravida Kristiansand VVS Service, Marit Eklund, og rørlegger Amalie Berglund i Bravida Tromsø Rør Service ble nominert til Ingeborg-prisen, som deles ut på Ingeborg Inspirasjonsdag i dag.

Nyhet

– Så stas å bli nominert og å få anerkjennelse for at man jobber for saken! Ingeborg-Nettverkets arbeid med å aktivt bedre kjønnsbalansen i rørbransjen og å fremme mangfold og gode rollemodeller er viktige oppgaver som jeg står helhjertet for, sier Marit, som i mars ble leder for Ingeborg-Nettverket i Agder.

– Rørleggeryrket er mye mer enn det folk assosierer det med. Vi sørger jo for at alle sanitærbekvemmeligheter fungerer som de skal, men vi jobber også aktivt med energieffektivisering, miljøfremmende tiltak og med spennende tekniske installasjoner. Innholdet i rørfaget er så rikt og det er så høy trivselsfaktor på jobb i de ulike arbeidsoppgavene vi gjør. Det passer rett og slett for alle, kvinner som menn, sier avdelingslederen.

– Marit er nominert fordi hun har vært så synlig og tydelig innad for å få dette opp på agendaen både internt i Bravida og eksternt i lokale medier på Sørlandet. Hun har dratt i gang en Ingeborg-gruppe i Agder, slik at jentene i Agder blir kjent med hverandre, sier leder for Ingeborg-Nettverket, Eli Heyerdahl Eide, og legger til:

Ekstra innsats for lærlingene

Rørlegger Amalie Berglund i Bravida Tromsø Rør Service er også nominert på grunnlag av at hun gjør en stor innsats for rørfaget og for jenter som kommer inn i bransjen. Hun er en av fem dyktige kvinner som jobber på avdelingen.

– Jeg brenner for rørfaget og tar vare på nye lærlinger når de kommer til oss i Tromsø. Det er viktig å gi dem en god inngang, så jeg setter dem inn i våre digitale systemer og gir dem informasjon om rørleggerfaget og hvordan det fungerer. At rørleggerfaget ikke bare handler om å legge rør, men at det er givende oppgaver og en spennende jobb, sier Amalie, som er i gang med å utdanne seg til fagskoleingeniør ved Teknisk Fagskole på Klima- Energi- og miljøteknikk hos fagskolen i Tromsø.

Hun stiller seg også til rådighet for samtaler om det er noe de lurer på eller mistrives med, og har kjempet frem delte garderober i tilfeller der hovedentreprenør ikke har tilrettelagt for dette.

– For å få enda mer kunnskap om onboarding av nye medarbeidere har jeg også sett Helene Astrups fordrag «It Takes a Village» for å lære mer om å motivere mine medkollegaer, kvinner som menn.

Foredraget har alle Bravida-medarbeidere tilgang til i vårt Intranett, Brain.

2 av 12 nominerte er Bravida-medarbeidere

I år var 12 nominert til Ingeborg-prisen. Tidligere vinnere er Brakkeaksjonen i Bergen (2021), daværende administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (2020), og Mari-Ann Amundsen i Søstrene Amundsen (2019). De har alle til felles at de har gjort konkrete tiltak for å gjøre rørbransjen mer attraktiv for kvinner.

– Bravida og våre andre gullpartnere er bedrifter som har sagt at de skal jobbe for å sette konkrete mål for kjønnsbalanse i egen organisasjon. Noen av partnerne har kommet godt i gang, men dette
arbeidet med å normalisere kvinners rolle og plass i rørbransjen er et langdistansearbeid som ikke gjør seg selv og kommer til å ta mange år å systematisere, sier Eli Heyerdahl Eide.

– Vi vet at grupper med ulike perspektiver er mer innovative og presterer bedre enn homogene grupper. Flere perspektiver gjør at vi kan forstå kundenes behov bedre og finne bedre løsninger. Vi trenger flere kvinner i Bravida for å gjøre det godt også i fremtiden. Ingeborg-Nettverket jobber aktivt med dette hver dag og vi vil samarbeide med dem for å få veiledning, råd og støtte i nettverket, sier senior HR-rådgiver Helene Astrup i Bravida.

Hun jobber med rekruttering av nye medarbeidere til Bravida.

Går glipp av halve befolkningen

– Vi går glipp av 50 % av befolkningen hvis vi ikke viser at rørlegger, elektriker og ventilasjonsmontør er yrker som passer like godt for kvinner som menn. Det er mange ubevisste fordommer i samfunnet, og man blir påvirket av dem rundt seg; av foreldre, venner og det veiledere i skolen sier at man bør gjøre og der er mange forutinntatt. Derfor er det så viktig at bransjen har et bevisst forhold til dette. Bemanningssituasjonen i bransjen krever at vi tiltrekker oss de rette menneskene i fremtiden. Vi tror på at det er både kvinner og menn, sier hun og legger til:

– Vi har som mål å øke kvinneandelen med det dobbelte innen 2025 – fra 7 % til 14 %. Dette fordi det å få inn flere kvinnelige ledere vil attrahere flere kvinnelige talenter til Bravida på alle nivå, og det tror vi vil gagne alle.