Nominert som Årets Inkluderingsbedrift på Sørlandet

«Bravida er nominert til Årets Inkluderingsbedrift. Bravida er en inkluderende bedrift som er opptatt av kompetanseheving ved at de tar inn mange lærlinger», står det i nominasjonen.

Nyhet Bravida Norge

Videre står det i nominasjonen fra NAV og Varoddkonsernet at «De tar også inn læringer fra Nav og får til spennende løp sammen med den enkelte kandidaten. Bravida treffer verdiene om at sammen skaper vi muligheter. De har også vært med til å skape stillinger som er tilpasset kandidater. Bravida er en imøtekommende bedrift og har lagt til rette for den enkelte."

Prisen gikk til Sørlandschips, men Bravida ble trukket frem som en god andreplass på arrangementet Fabelaktig Fredag Sørlandet, et arrangement som skulle gi nye muligheter for landsdelens jobbsøkere i regi av NAV. 850 personer hadde meldt seg på.

Les mer om Fabelaktig Fredag Sørlandet her!

Stå-på-vilje

– Vi i Bravida Kristiansand har tatt inn ungdommer og voksne som har hatt utfordringer i livet og av forskjellige grunner ikke kommet seg inn i arbeidslivet, sier prosjektleder Jan Helge Dalene i elektroprosjektavdelingen vår i Kristiansand, og legger til:

– Her har vi i samarbeid med NAV, Agder fylkeskommune, institusjoner og opplæringskontor gitt disse kandidatene en mulighet til å vise hva de kan og samtidig få seg fast jobb og etter hvert også fagbrev som elektrikere.

Avdelingen har også tilrettelagt for de som av helsemessige årsaker ikke kan jobbe fulltid og samtidig tilpasset hverdagen slik at de kan bidra i samfunnet og føler seg verdsatt.

– Dette er personer som virkelig setter pris på å kunne ha fast jobb og gjør en meget bra jobb. Det gjenspeiles i stå-på-evne og tilfredse medarbeidere, sier Jan Helge.

Trivsel og faglig utvikling

– I Kristiansand-avdelingen har vi også en stor del av arbeidsstyrken som kommer fra andre land. Og så de er godt integrert og trives bra i avdelingen. Felles for dem alle er at de skal bygge fagkompetanse, kanskje helt fra bunnen, når de blir en del av Bravida, ​​​​​​​

– Her skal du bygge opp folk innenfor en fagkompetanse og det er prosjektledere og baser som skal ta vare på dem i et ungt og tøft miljø. Suksessen med dette henger sammen med at vi har et godt miljø i Kristiansand, og legger vekt på helse, miljø og sikkerhet, sier avdelingsleder Agnar Klakegg i Kristiansand Elektro prosjekt.

Jevnlige trivselsundersøkelser, medarbeidersamtaler og oppfølging gjør at avdelingen har lite konflikter eller uoverensstemmelser og at trivselsfaktoren er høy.

– Det innebærer også god oppfølging når det gjelder det faglige, og også innstilling, arbeidsmoral, rutiner og språkforståelse. Dette er noe som er blitt ivaretatt av Jan Helge som har en god dialog med de forskjellige instanser, sier Agnar, og tilføyer:

– Vi stiller også krav til at alle involverte instanser er med og bidrar og har jevnlig møter med dem. Da knytter vi bånd og har en god dialog. Samspillet har fungert veldig bra.