Nordisk på Vestby

Dansk oppdragsgiver. Svensk entreprenør. Finsk-svensk-norsk Bravida-samarbeid om det tekniske. DSVs nye logistikkbygg på Vestby er virkelig et unikt nordisk fellesprosjekt.

Nyhet

Tekst og foto: Arne Danielsen
Publisert i Bravisen 1/2020

 

Vi vet ikke hvor mange av leserne som la merke til en notis i Bravisen for snaut to år siden om at Bravida hadde kjøpt finske Hangö Elektriske i søndre Finland. Redaksjonens motiv for å publisere nyheten er å formidle at Bravida ikke bare er Norges ledende selskap i sitt slag, men også i sterk vekst i Norden. At satsingen i Finland skulle bety noe praktisk for oss i Norge, må vi innrømme at ikke var langt fremme i tankene.

Bra0220-Vestby08.JPG
Svakstrømsgjengen, fra venstre: Thomas Jakobsen, Abdelrahman Abuharb, Martin Rønningen, Runar Stensvik, Nicklas Johansen, Preben Hartvig Kyrkjebø og Emil Iversen.

Finsk oppdrag

Sannelig viser det seg likevel at de nye finske bravidianerne har fikset arbeid for både norske og svenske montører i Vestby sydøst for Oslo.

- Vi i Hangö har samarbeidet tett med det svenske selskapet Logistic Contractor i femten år, forteller prosjektleder Oskar Henriksson.

Logistic Contractor (LC) er et selskap som har spesialisert seg på å utvikle og bygge logistikkanlegg utformet for effektiv og rasjonell håndtering av store mengder gods. Nå hadde LC fått tilslag på arbeidet med å bygge ut et gigantisk lageranlegg på Vestby i Norge. Arbeidet skulle utføres på rekordtid, og NC henvendte seg til sine venner i Hangö for å få utført det tekniske.Bra0220-Vestby03.JPG
Ledere i korrekt korona-avstand, fra venstre: Kjetil Tangen og Vidar Amundsen fra Bravida Sarpsborg, Oskar Henriksson fra Hangø, Bravida Finland og Eirik Blindheim Johansen fra Bravida Moss.

 

Felles nordisk

- Vi fikk oppdraget, men det var for stort til at vi kunne gjøre det alene. Heldigvis hadde vi nå hele Bravida-familien å støtte oss på, sier Henriksson.

Resultatet ble et unikt fellesnordisk Bravida-prosjekt. Elektroarbeidet ble delt mellom finnene og Bravida Sarpsborg i forholdet 40-60, mens finske rørleggere ble pro forma-ansatt i Sarpsborg. Svakstrømmontasjen forets av avdelingene i Follo og Fredrikstad i fellesskap, mens ett av de ferskeste medlemmene av den nordiske Bravida-familien tok seg av ventilasjon, nemlig värmlandske NPI Ventilation som ble en del av Bravida 1. november i fjor.

- Det eneste tekniske som ikke utføres av Bravida er sprinklingen, oppsummerer Oskar Henriksson.
Bra0220-Vestby10.JPG
Bravida Finlands prosjektleder Oskar Henriksson har funnet seg godt til rette på Vestby. 

Svære greier 

Det helnordiske bildet kompletteres ved at oppdragsgiveren var dansk. DSV står for «De sammensluttede vognmænd» som ble etablert i 1976 og siden har utviklet seg til en global transport- og logistikkpartner. Nå hadde DSV kjøpt 110 mål ferdig opparbeidet byggetomt av Ferd Eiendom på Vestby Næringspark Øst, der de ønsket å bygge et terminal- og kontorbygg på til sammen 55 700 kvadratmeter. Byggingen ville de ha unnagjort på åtte-ni måneder fra første spadestikk til overlevering i midten av juli.

32 000 kvadratmeter lager, 12 000 kvadratmeter terminal, 7 000 kvadratmeter mesanin samt 4 000 kvadratmeter kontorer i tre plan og 700 kvadratmeter personalrom – det er ikke noe småtteri som skal på plass. Det er snakk om 70 000 meter bare med datakabel og mange tusen meter kabelbruer som skal monteres.    

Utfordrende timeplan

- Vi fikk 30 uker på oss til å gjennomføre alt det tekniske, og det var mye som skulle på plass, forklarer avdelingssjef Vidar Gulbrandsen fra Bravida Sarpsborg.

Heldigvis velsignet værgudene prosjektet med en mild og snøfri vinter. Så tørt var været at byggetomta måtte spyles for ikke å støve.

- Timeplanen har vært utfordrende, men heldigvis jobber hver Bravida-ansatt for to, ler Gulbrandsen.

Korona-restriksjonene bød imidlertid på utfordringer for de finske pendlerne. Ikke minst var de finske restriksjonene tøffe, der alle mann uten bønn måtte i fjorten dagers karantene hver gang de reiste hjem til Finland. Løsningen var å finne en skiftordning som også sikret de hjemkomne den nødvendige frigang. Håpet var at restriksjonene skulle bli lettere i løpet av mai.

Utmerket samarbeid

Samarbeidet så ellers ut til å fungere utmerket. Finnene kommer fra den delen av landet der morsmålet er svensk, så de språklige utfordringene var små. 

- Jeg vil også skryte av Bravida-verktøyene som Bravis og Dalux, selv om internettet har vært dårlig her så vi har måttet bruke papir i tillegg, sier prosjektleder Henriksson.

Bravisen traff også en glad gjeng svakstrømmontører.

- Fiberjobben utfører vi for Bravida Sarpsborg elektro, mens arbeidet med overvåkingskameraer, innbruddsalarm og adgangskontroll utføres direkte for DSV. Dette har medført at vi ikke kan arbeide mot vårt eget Integra-system, men mot DSVs fortrukne Vanderbilt-system, noe som byr på litt andre utfordringer en vanlig, sier bas Nicklas Johansen.

Svakstrømsbasen ramser opp noen nøkkeltall: Om lag 210 dørmiljøer/adgangskontroller, cirka 150 alarmpunkter/ innbruddsalarmer og rundt 120 kameraer.