"Sammen er de dynamikk"

«Oppstår ett blink i nettet her, så kort at du ikke kan se det, da stopper produksjonen, noe som i verste fall kan koste en kvart million. Derfor må UPS være online hele tiden», forteller Bravida-montør Steinar Syvertsen. Å produsere iskrem hos Hennig-Olsens fabrikker i Kristiansand er ikke bare barnelek.

Nyhet

Tekst og foto: Arne Danielsen
Publisert i Bravisen 1/2020

Tittelen på denne artikkelen er stjålet fra jubileumsboka «Hennig-Olsen og de gode hjelperne» som kom ut i forbindelse med iskremfabrikantens hundreårsjubileum i 2014. Så må en godt voksen Osloværing innrømme at han egentlig aldri har reflektert over at Hennig-Olsen er en hjørnesteinsbedrift fra Kristiansand – som startet i en beskjeden kjeller i Markens gate, og siden har holdt til i Hannevika på Oddernes i en menneskealder.

Bra0120-HennigOlsen03.JPG
Fra venstre skoleelev Sahathep Srilan, montørene Steinar Syvertsen og Jens
Høyåsen, samt lærlingene 
Sigbjørn Moseidjord og Truls Klungland.

Gode med is

Jeg er først og fremst Hennig-Olsen-mann, presiserer erfarne Steinar Syvertsen, som har vært elektriker hos iskremprodusentene i tjue år.

Egentlig hadde han vært hos Caverion dobbelt så lenge, men da konkurrenten priset seg ut fra iskremfabrikken, valgt Steinar heller å bytte arbeidsgiver enn arbeidssted. Så ble det Bravida og fortsatt Hennig-Olsen. Det er han godt fornøyd med.

Vi er fem stykker fra Bravida her fast nå. To veteraner, en ung montør og to lærlinger. Det er mange flinke ungdommer i Bravida, gode til å spise is er de også, vettu.

Bra0120-HennigOlsen01.JPG
«Jeg er først og fremst Hennig-Olsen-mann», poengterer Bravida-montør Steinar Syvertsen ved iskremfabrikkens skrytevegg.

 

Kremjobb

Han viser Bravisen rundt på fabrikken, et imponerende anlegg med store dimensjoner. Bare sjokoladen på isen krever at anlegget faktisk omfatter Norges fjerde største sjokoladefabrikk. Alt av sjokolade, syltetøy, krokan og karameller produseres på huset, mens non-stop leveres i tusenlitersekker.

- Vi har en egen sjåfør som bare kjører kremfløte. Det må sies å være en kremjobb. 

Elektrisitet er alfa og omega for iskremproduksjonen, det er lett å forstå, bare stikke nesa inn i det enorme fryselageret som holder minus tjuefem og rommer tretti reoler med 150 tonn iskrem i hver, og der det lokale e-verket har lov til å kutte strømmen i korte perioder hvis eksternt behov. For ikke å snakke om det følsomme produksjonsanlegget med samlebånd og roboter.

Bra0120-HennigOlsen02.JPG
Montør Svein Teigen sørger for at alt er på stell.

Nye utfordringer

- En stor utfordring var å skifte hovedtavle til UPSen, selve hjertet i fabrikken. Da måtte vi slå av hovedstrømmen og kjøre hele fabrikken på batteri. Nå venter vi på en ny utvidelse av produksjonsanlegget, i mellomtiden driver vi «melk og brød»-arbeid med å legge opp strøm i noen nye kontorlokaler.

I kontorlokalene treffer vi Bravidas ungdomsgruppe: Montør Jens Høyåsen med lærlingene Sigbjørn Moseidjord og Truls Klungland samt skoleeleven Sahatep Srilan. Veteran Svein Teigen møter vi et annet sted. I kantina treffer vi også prosjektleder Espen Uppstad, og dermed har vi truffet hele Bravida-gjengen hos «kremen av iskrem».

Lokale og nasjonale

Til slutt en lokal betraktning om at alt henger sammen med alt: I vår faste post «Bravisen for 10 år siden» har vi denne gangen plukket ut artikkelen «I kaptein Sabeltanns rike», der Bravida utførte elektroarbeid i Terje Formoes nye ørnerede ved havna i Kristiansand. På nittitallet lanserte Hennig-Olsen sin tredimensjonale avanserte Sabeltann-is. Slik har Hennig-Olsen og Bravida det til felles at de er sterkt lokalt forankret, samtidig som de dekker hele landet.