Startskudd for grønnere Bravida

«Vi skaper forutsetninger for kundene våre til å redusere klimabelastningene sine. Det samme må vi gjøre innad i Bravida», understreker Bravidas konsernsjef Mattias Johansson og signaliserer økt satsing på et langt grønnere Bravida.

Nyhet

Tekst: Ingeborg Hagen, Stian Søhoel og Arne Danielsen
Foto: Arne Danielsen
Publisert i Bravisen 4/2019


Bravida besluttet i høst å kraftig redusere sine CO2 -utslipp, blant annet ved å gjøre 30 prosent av konsernets 6 500 biler i Norden fossilfrie innen 2025.

– På denne måten peker vi nå ut en ny retning for vår egen energibruk. Utviklingen av fossilfrie biler som oppfyller de kravene til lastekapasitet og kjørestrekning som våre oppdrag krever, har gjort store framskritt. Vi kommer derfor suksessivt til å investere i miljøvennlige alternativer for å fornye bilparken og kraftig minske vårt klimaavtrykk, presiserer Mattias Johansson.

Vi må være klar over at endringene
framover kommer
til å akselerere
raskere enn vi har sett hittil.

Mattias 3.jpgStørre enn som så

Han mener at det er viktig å gå foran, og har selv gjort sitt privat ved å investere i en Kia hybridbil. Selv om «alle» spådde at den nye bilpolicyen ville bli negativt mottatt, har han likevel bare mottatt positive tilbakemeldinger.

Mattias Johansson presiserer at hans hybridbilkjøp handler om en ny policy i Sverige, men forutsetter at Norge raskt følger etter og gjør det samme.


– Mange er litt trangsynte når det gjelder dette med miljø. Men vi må være klar over at endringene framover kommer til å akselerere raskere enn vi har sett hittil. Utviklingen går fort, se bare på hva Greta Thunberg har betydd.

Mattias, som mange kjenner som administrerende direktør i Bravida Norge i 2013–2014, mener at Bravidas mer enn 11 000 ansatte i Norden kan bidra mye til en grønnere utvikling.

– Bærekraft er mye større enn man først tenker, det knytter seg til mange flere og tilliggende områder, som etikk og HMS. Lav H-verdi for skader med fravær må for eksempel på plass for at vi skal kunne være holdbare, det samme gjelder nødvendigheten av at vi gjør forretninger på en etisk måte.

Marked i endring

En grønnere profil er dessuten avgjørende for kommersiell suksess, poengterer konsernsjefen.

– Det er viktig for Bravida å ha kunder som vil kjøpe, leverandører som vil samarbeide og mennesker som vil jobbe hos oss. Trenden er at investorer vil investere i selskaper som driver bærekraftig fordi kundene rett og slett ikke vil kjøpe av selskaper som ikke er bærekraftig. Det blir en kjedereaksjon, akkurat som at reven jakter på katten som jakter på musene. En forutsetning for å eksistere i fremtiden er derfor at vi er ledende og tidlig ute når vi har sjansen.

Han mener at tiden nå er moden for grønn satsing innen bransjen, både internt og eksternt. 

– Dette med bærekraft har gått fra å være en øvelse med planlegging og papirarbeid til en realitet som nå følges opp i praksis av kunder og leverandører. Alternativene er også blitt mye synligere, også for den vanlige forbruker, med alt fra elbiler til vegetarmat, med ditto medieomtale. Til sammen endrer alt dette markedet.

Bærekraft har gått fra å være en øvelse med 
planlegging og papirarbeid til en realitet som 
nå følges opp i praksis av kunder og leverandører.

Vil gå foran

Mattias roser Bravida Norge for å ha et bærekraftig tilbud som hjelper kundene til å bli mer energieffektive, og lanserer flere tiltak innen konsernet.

– I Sverige kommer vi til å satse mer på el-varebiler. Vi vil også jobber mer for å benytte de rette leverandørene som har de rette produktene som lages på rett måte. Vi vil minimere logistikk i alle ledd, også hos leverandørene og ikke minst antall henteordrer i Bravida. Vi må sette krav til leverandørene og prøve å påvirke både deres og vår egen interne produksjon. I tillegg må vi hjelpe kundene med å velge et holdbart og utslippsfritt produkt eller løsning fra sortimentet vårt.

Han mener at bransjen knapt har fulgt med i timen, og at det derfor er mulig å gå foran som et godt eksempel som bør kunne måles og dokumenteres for å være en troverdig kilde til forbedring og rådgivning hos kundene. Han ramser opp en rekke områder der det er mulig å sette inn tiltak:

Skjermbilde syklende elektriker.JPGMer miljøvennlige ventilasjonsaggregater, energistyring og overvåking, måling og dokumentering av grønn energi, ikke fyre for kråkene og i enda større grad få alle fag involvert i tverrfaglige prosjekter.

Syklende håndverkere er en del av en grønnere profil… 


Startskuddet gått

– Vi må bygge med så lite påvirkning på miljøet som mulig, for eksempel når det gjelder frakt av materialer, svinn, ubrukte materialer, lekkasjer, feil, tyverier og kasting. Vi må jobbe smartere, bedre og mer produktivt, noe som går hånd i hånd med lønnsomheten. Skal vi overleve som selskap må vi vise at vi er et firma som folk vil jobbe med og hos, avslutter konsernsjef Mattias Johansson.

Dermed har startskuddet gått for den store grønne satsingen i Bravida.