Styrket automasjonsgruppe i Trondheim

Bravida Trondheim har etablert et sterkt kompetansemiljø for automasjon.
– Nå trekker vi sammen automasjonsmiljøet og bygger kompetanse på tvers
av fag, sier avdelingssjef Øystein Ramsøskar.

Nyhet

Tekst og foto: Roar Wold
Publisert i Bravisen 2/2019


Trondheim Elektro Service hadde et fagmiljø som spesialiserte seg på styringssystemer som KNX, Futurehome, Dali og generelle systemer for byggautomasjon. Gruppa besto av tre-fire mann, som leverte alt fra programmeringsoppdrag til elektrikeroppgaver til kundene. Etter oppkjøpet av Oras, viste det seg at det var et parallelt miljø der, med fem teknikere som var meget gode på styringssystemer sett med VVS-øyne.

Optimalisert kompetanse 

Etter samlokalisering og en gjennomgang hvordan vi kunne optimalisere kompetansen, slo man sammen fagmiljøene til en enhet, som regionen valgte å legge til Trondheim Elektro Service under avdelingssjef Øystein Ramsøskar.

Etter en rekrutteringsprosess består teamet nå av ni personer og ledes av Kåre Loeng, som hadde ansvaret for automasjon i Oras.Fra venstre Tore Kvaal, Rune Haugen, Anders Karlsson og Sindre Reitan. Ikke til stede: Martin Koksæther, Martin Oksås Henriksen, Torbjørn Gylland, Eddie Tuven og Kåre Loeng.


Gruppa fokuserer på Siemens Desigio og CC og produktportefølje rundt disse, og har vært sertifisert siden 2008 på Siemensproduktene og 1995 på KNX (EIB). Gruppen kurser seg for toppsertifisering innen KNX/Siemens-systemene, og sikter mot et nivå hvor selv leverandørene henvender seg til Bravida for problemstillinger i grensesnittene mot andre systemer, og innen brann, adgangskontroll og andre «toppsystemer».

Målet er å heve oss opp i verdikjeden, bli et etterspurt kompetansemiljø som ikke den «vanlige» elektrikerbedriften kan tilby kundene.

Både prosjekt og service

Et interessant område er totalprosjekter sammen med prosjekteringsmiljøet i Trondheim. Når større oppdrag skal prosjekteres, (Norsk kylling, Trondheim Spektrum, skolebygg og kontorbygg), støtter Kåre Loengs teknikere og automatikere prosjektavdelingene med løsningsdesign og utførelse.

– Vi har også store servicekunder som St. Olavs Hospital, (cirka 70-80.000 sensorer/noder), Ikea, Bodø VGS, Polarsirkelen VGS, ASKO, Coop, Norsk helsearkiv Tynset, eiendomsforvaltere samt diverse kommuner, sier Loeng.

Opp i verdikjeden

– Målet er å heve oss opp i verdikjeden, bli et etterspurt kompetansemiljø som ikke den «vanlige» elektrikerbedriften kan tilby kundene, sier Øystein Ramsøskar, som legger til at dette er kompetanse som det er vesentlig bedre betalingsvilje for.

– Nå trekker vi sammen automasjonsmiljøet og bygger kompetanse på tvers av fag, slik at teknikerne og automatikerne får en unik kompetanse, noe som også er inspirerende for den enkelte ansatte. Målet er å utvikle automasjonsgruppa som en bærekraftig enhet, og å gå mot SRO-systemer – styring, regulering og overvåkning av veg og tunnel – i framtiden, sier Ramsøskar.

– Denne gruppa blir på en måte «limet» mellom de andre avdelingene.

Landsomfattende samarbeid

– Automasjonsgruppa i Trondheim samarbeider også med automatikerne i Tromsø, Arendal, Førde og Ålesund om prosjekter rundt i landet, sier Kåre Loeng. Teamet er meget tilstedeværende på den felles Facebook-faggruppen som finnes i Bravida for likesinnede innen automasjon.

Leder av Automasjonsgruppen, Kåre Loeng.