To bygg for Greta Thunberg-generasjonen

Det planlagte Energihuset i Stavanger blir miljø- og klimavennlig i verdensklasse – et kremeksempel på å innføre nye innovative løsninger innen byggebransjen. Bravida bidrar også til en viktig grønn nyvinning i et annet byggeprosjekt: Et prefabrikert
teknisk rom.

Nyhet Elektro Stavanger

Tekst: Arne Danielsen
Foto: Smedvig Eiendom og Arne Danielsen
Publisert i Bravisen 1/2020

 

Energihuset – et seks etasjers kontorbygg på om lag tolv tusen kvadratmeter – ønsker å tilby rundt 600 arbeidsplasser levert etter den ypperste tekniske byggemiljøstandarden «BREEAM outstanding», som krever at det tilfører noe nytenkende og innovativt.

Brukerne vil tilsvarende settes i høysetet gjennom sertifisering etter «WELL Platinum», som gir standarder for alle faktorer som påvirker innemiljøet for menneskene som oppholder seg i bygget, som vil oppføres like ved Sykehuset.

2020.04 Nyhetsbrev 1-2020 - Grønn artikkel - Stavanger.JPG

Prefabrikering er en del av mangfoldige Site4016 – her er fra venstre driftstekniker Kåre Håvarstein, Smedvig Eiendom; serviceleder Kim Lammenes, Bravida; samt driftssjef Dagfinn Asbjørnsen og manager Geir Østerhus fra Smedvig.


Prestisjeprosjekt

Bygget vil være et «Plusshus» som produserer mer energi enn det bruker, blant annet gjennom solceller på taket og jordbrønner med varmepumper. Til sammen vil bygget gi positive bidrag til 11 av FNs 17 bærekraftmål.

Energihuset – som antakelig vil bli Norges mest innovative og miljøvennlige – er Smedvig Eiendoms store prestisjeprosjekt, og er ennå ikke fullstendig ferdigprosjektert, fordi kommende leietakere skal få være med å sette sitt preg på bygget. Så langt meldes om stor interesse fra selskaper som ønsker en miljøvennlig arbeidsplass.

Når kontraktene er underskrevet, går prosjektet over fra tegnebrett til realisering, der også Bravida vil spille en rolle. Målet er å ha første byggetrinn ferdig neste år.

– Ved hjelp av prefabrikasjon kan tidsbruken 
på et bygg reduseres med inntil 40 prosent.

Prefabrikert teknisk rom

Bravida Stavanger og Smedvig har allerede et omfattende samarbeid, blant annet gjennom det omfattende utbyggingsprosjektet «Site 4016» som vi tidligere har skrevet om i Bravisen.

Site 4016 – etter postnummeret er en «klynge» med et totalt utbygd areal på rundt 100 000 kvadratmeter, der alt skjer etter de høyeste miljøkrav. Mellom de ulike konstruksjonene bygges en effektiv infrastruktur som kobler byggene sammen og gjør det mulig å utveksle elektrisk og termisk energi. På Site 4016 er nå et nybygg under oppføring «ARK 4016» der Bravida blant annet leverer et fullstendig prefabrikkert teknisk rom.

2020.04 Nyhetsbrev 1-2020 - Grønn artikkel - Energihuset.png

Energihus i verdensklasse – fortsatt på tegnebrettet, men snart under bygging.


Regiondirektør Ronny Øvrevik forteller at Bravida har hentet inspirasjon fra oljeindustrien blant annet ved å satse på prefabrikasjon. I samarbeid med selskapet Ogna Sveis har Bravida prefabrikert et komplett teknisk rom på totalt 240 kvadratmeter og levert i form av tre moduler. Modulene løftes på plass av en kranbil.

Løsningene finnes

– Ved hjelp av prefabrikasjon kan tidsbruken på et bygg reduseres med inntil 40 prosent, understreker Øvrevik. Forutsetningene er full BIM og prosjektering samt at alle detaljer er avklart og avtalt med byggherren i forkant.

– De fleste løsningene finnes allerede, utfordringen er å sette løsningene sammen i et helhetlig system, poengterer direktøren for Bravidas region sør-vest, som opplever store forventninger, både fra offentlige om private aktører, om mer samarbeid, tidligere involvering og mer prefabrikkering i fremtiden.

Et eksempel på prefabrikasjon der flere produkter settes sammen i et system og monteres på anleggsplassen kan være ferdige sjakter og ferdige vegger på sykehus, som inneholder alt teknisk som varme, elektro, medisinske gasser og svakstrøm.

Alt er grønt

Ronny Øvrevik forteller at på prosjektet er «alt» grønt, fra prefabrikering til delingsøkonomi.

– Du får «poeng» i en app hvis du for eksempel sitter på med en kollega på jobb. Poengene kan blant annet brukes til å kjøpe rødt kjøtt i kantina.

Stavanger-avdelingens arbeid er i overensstemmelse med Bravidas konsernsjef Mattias Johanssons oppfordring i forrige utgave av Bravisen om å bygge mer miljøvennlig, smart, bedre og mer produktivt – hånd i hånd med lønnsomheten.