Trivsel i tvilsom duft

Et godt arbeidsmiljø kan måles på så mange måter. På Odderøya renseanlegg er graden av magesjau en vesentlig målestokk. Mens mange andre ansatte har ligget ei uke i omgangssyke, har Bravida-montørene til Kristian Kjellevand vært forskånet for den slags uhumskheter.

Nyhet

Tekst og foto: Arne Danielsen
Publisert i Bravisen 3/2018


Kristian Kjellevand er bas for Bravidas montører på Odderøya renseanlegg i Kristiansand. Det er bokstavelig talt en drittjobb. En påtrengende lukt vitner om at det i «utråtningstankene» her inne i fjellhallen under den tidligere festningsøya utsondres gasser til oppvarming laget av ekskrementer fra et sekssifret antall byboere.

– Vi har heldigvis unngått diaré, fordi vi har vært nøye med hygienen, sørget for hyppig håndvask og desinfeksjon før lunsj, forteller Kjellevand.

Godt miljø

Ikke nok med at gjengen på Odderøya har unngått magesjau. De vant også pris for generelt lavt sykefravær i fjor, til tross for dårlige odds – mye arbeid med lift i store høyder og på steder der det er vanskelig å komme til inne i en fjellhall med vond lukt og uten naturlig lys.

Man skulle tro at det var et sted man fort ble lei av, kanskje også syk av. Men nei.

– Tvert om møter mange frivillig en halv time før arbeidstida starter klokka sju, for å spise og snakke før jobb. Det er fordi vi har et så godt miljø her, bedyrer basen.

"Som bas er det viktig å sparre med montørene sånn at vi finner gode løsninger sammen."

Løsninger sammen

Hva er så hemmeligheten? Ikke noe hokus pokus, men god lagånd: – Som bas er det viktig å sparre med montørene sånn at vi finner gode løsninger sammen, for ingen sitter med fasiten alene. Da er det selvfølgelig en forutsetning at vi basene er til stede på arbeidsplassen, at vi er med og jobber og tar en runde hver dag og spør montørene hvordan det går, det blir en slags daglig medarbeidersamtale. Så må vi alle tåle de tilbakemeldingene som blir gitt, både konstruktiv kritikk og ros. Ingen må være redd for å si hva de mener. Og når vi får til en slik dialog på montørnivå, får vi også med lærlingene.

Selv har han hatt med to lærlinger, som han har forsøkt å følge opp tett. Også oppover er åpenhjertig dialog vesentlig.

Åpen og tillitsfull

– Vi har bra samarbeid med prosjektlederne, og det er motiverende å få feedback fra kommunens ansatte her inne, eller fra ledere og konsulenter, når de for eksempel forteller at de har vært i møter og fått feedback på at vi har gjort en god jobb.

Kjellevand oppsummerer at en vesentlig trivselsfaktor er at slik åpen og tillitsfull kommunikasjon gjennomsyrer alt og alle. Men andre faktorer må selvfølgelig også være på plass.

– Tegninger og materiell må være på plass sånn at montørene vet hva som skal gjøres i hvert fall ei uke fram i tid. At vi setter sammen team som gir en fin mix på bemanningen er også viktig. Det er dessuten liten utskifting av bemanning underveis – en viktig faktor!

HMS og PP7

Et spesielt øye holdes med HMS-arbeidet, og etter hver vernerunde arrangeres et HMS-kvarter for å diskutere mulige utfordringer. Eksempelvis har det vært problemer med luker som har blitt stående åpne. Så har arbeidsgjengen også sin egen brakke ute i friluft. Her foretas spisepausene, der det organiseres felles innkjøp av mat og drikke. Her har også basene kontor.

Kristian Kjellevand kom til Bravida via oppkjøpet av Otera elektro, og var i utgangspunktet ikke fortrolig med PP7. Han forteller likevel om begeistring fra montørene for Bravidas beste praksistavle.

– Den fungerer bra som en påminnelse om hvor vi befinner oss i forhold til fremdriftsplanene. Det er viktig at alle opplever eierskap til prosjektet.

Som arbeidslag jobber vi for hverandre, men vi er heller ikke uten konkurranseinstinkt og ønsker å gi litt ekstra. Trivsel gir kvalitet som igjen fører til effektivitet, avslutter bas Kristian Kjellevand.

På fritiden tjener han et lag med niåringer i fotball. Så vet han godt at det eneste saliggjørende er å konsentrere seg om prestasjonene, så kommer resultatene av seg selv.