Tvedestrand videregående skole har tjent 136 000 kr på egenprodusert strøm

På Tvedestrand videregående skole har Bravida installert en solcellepark og flere energibrønner. For å lagre den grønne strømmen bruker de både nye batterier og noen eldre Nissan Leaf bilbatterier.

Nyhet Solceller Arendal

– Skolens mål er å være et plusshus som produserer mer energi enn det vi bruker. Vi har dessverre ikke oppnådd dette resultatet enda, men med en solcellepark og energibrønnene er vi på god vei, sier driftsleder for Tvedestrand videregående skole, Øystein Rosmer.

Tvedestrand VGS CC BY-SA 2.0.jpgFoto: Aust-Agder fylkeskommune, CC lisens: CC BY-SA 2.0

Bærekraftig kjølingsanlegg
En energibrønn er et bærekraftig kjølingsanlegg som kan gi langsiktig besparelse på energikostnader. Det gjøres ved å borre dype hull ned i berg eller jord hvor solenergi er lagret og temperaturen er stabil året rundt. I brønnen sirkuleres frostvæske eller kjølemiddel som pumpes i et lukket rørsystem for å varme opp vann, og kjøle ned eller varme opp skolen.

Energibrønnene blir styrt fra en varmesentral og trenger svært lite vedlikehold. Bravida har SD-anlegg som automatisk gir oversikt dersom det skjer en feil ved varmeanlegget slik at de kan rykke ut og fikse feilen med en gang.

– I vintermånedene når skolens energibehov er på sitt høyeste, er vår egen produksjon fra solcellene på det laveste. Det er fordi det er mørkt ute store deler av vinteren, men da har vi energibrønnene som er til stor hjelp ved å holde energiforbruket nede, sier Øystein.

Fordelen med solceller
Nesten hele takarealet til Tvedestrand videregående skole er dekket av solcellepaneler.

Disse solcellene produserer ren og fornybar energi til skolen, samtidig som det reduserer klimagassutslippet. Solcellene har også produsert mer strøm enn det skolen selv har behov for. Strømmen blir lagret i nye batterier og noen få gamle Nissan Leaf bilbatterier, som gir batteriene nytt liv og forhindrer at de blir skrotet.

– I 2022 produserte solcelleparken 556 000 kW strøm, men vi brukte bare 249 100 kW selv. Vi kan også til enhver tid se hvor mye strøm som blir produsert og om strømmen dekker 100 % av skolens strømforbruk i nåtid, avslutter  Øystein.