Vant internasjonal pris for BIM

Tønsbergprosjektet Sykehuset i Vestfold vant i slutten av oktober første premie i en internasjonal kåring for åpne datastandarder. Bravida har ansvaret for elektroarbeidet verdt flere hundre millioner kroner i prosjektet.

Nyhet Elektro Tønsberg

Tekst og foto: Arne Danielsen

Det nye sykehuset er et stort og nyskapende prosjekt på rundt 44 000 kvadratmeter, inneholdende bygninger for psykiatri, somatikk og en ny alarmsentral. Bravida er en del av en samspillgruppe som bygger sykehuset.

Prosjektet med å bygge nytt sykehus i Tønsberg har forbedret informasjonslogistikken og den digitale samhandlingen gjennom åpen og inviterende kommunikasjon, med en spesiell oppmerksomhet rettet mot driftsrelaterte behov og løsninger. Produkter og løsninger blir fulgt gjennom hele verdikjeden, fra planlegging til prosjektering, bygging og drift.

Bra0420-bulidingSmart.JPG

Sterkt digitaliseringsmiljø

Tønsbergprosjektet vant prisen for beste design allerede i 2017, og vant i år for neste fase: overleveringen. En uavhengig jury oppnevnt av buildingSmart International valgte ut 20 finalister fra 100 kandidater til sin årlige prisutdeling. Tre av finalistene var norske, og ingen andre land hadde flere kandidater.

«Det er veldig imponerende å vise så konsistent høy kvalitet, og de har demonstrert at de har bygget et sterkt digitaliseringsmiljø», sier daglig leder Alexander Brage Hansen i buildingSMART Norge. Han fremhever at det norske miljøet er høyt anerkjent internasjonalt og at prisene gir energi og motivasjon til å fortsette å være kreative, hardt arbeidende og innovative.

Fagnøytral BIM-forening

BuildingSMART, som er en medlemsorganisasjon for byggenæringen, er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. Foreningen jobber for smartere deling av informasjon – for et bærekraftig bygd miljø. 

Organisasjonen er den eneste fagnøytrale og ikke-kommersielle i sitt slag som tar ansvar for at utviklingen av systemer for bygningsinformasjonsmodellering (BIM) skjer i åpne formater. Ved at alle løsninger baseres på åpne standarder, oppnår man en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. Dette muliggjør fri flyt av informasjon i livsløpet til et byggverk og effektiv samhandling mellom alle aktører.