Våre medarbeidere gir WWF Verdens naturfond 146 500 kr

– Julegaveløsningen vår gjør at medarbeiderne kan velge å donere til en organisasjon eller sak de selv støtter og ser opp til. Alle organisasjonene vi gir til jobber med noe som er viktig for vår bransje i dag. Miljø, energikrise og geopolitikk er svært aktuelt, og vi kan ikke bare fortsette som før. Derfor er det å støtte WWFs arbeid viktig, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

Nyhet Bravida Norge

Kamp mot natur- og klimakrisen

WWF Verdens naturfond kjemper mot en av vår tids største utfordringer, nemlig natur- og klimakrisen. Som en av verdens største miljøorganisasjoner jobber WWF for å stoppe dagens naturødeleggelser og skape en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Med donasjonen bidrar Bravida til nettopp dette.

– Vi setter stor pris på gaven vi får fra Bravida nå for tredje gang. Gaver som dette er ikke noe vi kan ta for gitt, og det er første gang en organisasjon har gitt oss tre store gaver på rad. Enda en donasjon fra dere betyr at dere igjen gir oss tillit og midler vi trenger, noe som muliggjør enda flere kampanjer, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

WWF.jpgFra venstre: Deinse Kohn (WWF), Helene Astrup (Bravida), Tore Bakke (Bravida), Karoline Andaur (WWF) og Nora Aasly Haartveit (Bravida).

FNs naturavtale

I desember 2022 samlet lederne i Konvensjonen for biologisk mangfold seg i Canada og ble enige om en naturavtale. Den har som mål å stoppe og reversere naturtapet, samt gi oss mer natur innen år 2030. I avtalen blir det presentert løsninger på økt arealbruk, forurensning, fremmede arter og klimaendringer.

WWF har stilt egne krav til avtalen. Disse er blant annet mål om vern av 30 % av både hav og land innen 2030, 100 % bærekraftig bruk av all natur og halvering av det globale økologiske fotavtrykket fra produksjon til forbruk.

Klart budskap til byggebransjen

Byggebransjen står i dag for over en tredjedel av CO2-utslippene i de nordiske landene. WWFs ønskeliste til Bravida og bransjen er klar: mindre utslipp, mer natur og et rettferdig grønt skifte.

–  Utbyggere og byggebransjen har et stort ansvar. Naturen må tas hensyn til i beslutningsprosesser, og produksjonen må skje nærmere der behovet er. Nå er det ikke lenger bare optimale forhold som må vurderes ved bygging, men også andre kriterier som tar hensyn til blant annet lokalbefolkningen og naturen rundt der det skal bygges, sier Karoline.