Vinn-vinn med Forum for eiendomsdrift

23 kunder deltok på det første av flere Forum for eiendomsdrift, der Bravida inviterte kunder og samarbeidspartnere til erfaringsutveksling og sette et tverrfaglig søkelys på dagens og fremtidens tekniske behov i bygg.

Nyhet Bravida Norge

– Vi har åpenbart truffet noe her som bransjen ønsker, og fortsettelsen blir veldig spennende. Dette var ikke et åpent møte, men et forum for inviterte. Svært mange responderte positivt og ønsker å delta. De som ikke hadde anledning til å delta på dette første møtet har meldt at de kommer neste gang, kanskje med flere fra sine organisasjoner, sier Egil Aabo, regional salgssjef i Bravida.

Formålet er å lage en arena for eiendomsselskaper og Bravida der man kan sparre.

– Dette blir en vinn-vinn-situasjon der deltagerne blir oppdatert på den faglige utviklingen og Bravida tidlig får vite om behovene i markedet. Her har også kundene mulighet til å presentere sine problemstillinger og løsninger, slik at vi får en løpende erfaringsutveksling, sier Aabo.

Fokus på det daglige og utvikling

Forum for eiendomsdrift er initiert og utarbeidet av Bravidas serviceregion i Oslo. I regionen finner man rendyrkede avdelinger innen de tekniske fagene, alle er rettet mot serviceprosjekter. Hovedmålet med møtene er å holde fokus på nyheter og dagsaktuelle problemstillinger for de respektive fagene.

– Når jeg ser på denne deltagerlisten blir jeg stolt. At dere velger å bruke tiden her er helt fantastisk, sa Dag Vidar Kvernbråten, som er regiondirektør for Bravidas service-region i Oslo, til tilskuerne i salen på The Hub i Oslo, og la til:

– Sammen må vi finne ut hva vi skal utvikle oss på fremover. Bravida har som mål å levere det beste kundetilbudet i markedet innen alle tekniske fag. Vi tror dette forumet vil sørge for den sparringen og erfaringsutvekslingen som skal til for å lykkes med å forbedre dagens tilbud og treffe på forventningene i markedet fremover.

Bredt spekter av temaer

Invitasjon til neste Forum for eiendomsdrift, 7. juni, er sendt ut, og det har allerede tikket inn flere bekreftelser. Temaet i juni er «Verdt å vite om sikkerhetssystemer». Det blir alt fra innbruddsalarm, adgangskontroll, brannvarslingsanlegg og talevarsling.

Energioptimalisering var tema for første forum, et stort og bredt felt som ble utredet av Jan Kristian Mardal, avdelingsleder i Bravidas avdeling for energibygg, Anders Alseth, energirådgiver i Bravidas avdeling for energibygg og Gunnar Solem, salgs- og markedssjef i Nordisk Energikontroll AS.

Til et senere møte er også Prognosenteret tenkt som ekstern foredragsholder i Forum for eiendomsdrift.