Bravida styrker sin posisjon i Oslo

Pressemelding

Bravida inngikk den 11. desember 2015 en avtale om kjøp av 100% av aksjene i selskapet VVS Engineering AS i Oslo, og selskapet vil fra 1. januar 2016 inngå som et datterselskap av Bravida Norge AS. Med kjøpet vil Bravida styrke sin posisjon som tverrfaglig leverandør av installasjonstjenester i Oslo-området.


VVS Engineering AS ble etablert i 2008, og har i dag 35 fast ansatte, i 2014 omsatte selskapet for 69 MNOK. Selskapet har virksomhet i Oslo og Hedmark, hvor de tilbyr rørtekniske installasjoner innen varme, kjøling og sprinkler med mer.

”I oktober styrket vi Bravida med over 30 nye medarbeidere i Tromsø gjennom kjøpet av Nord-Klima AS. Nå styrker vi oss i Oslo gjennom kjøpet av VVS Engineering AS. Vi ser på Oslo og regionen rundt som et meget viktig marked. Bravida er allerede i dag representert innen elektro og rør i Oslo, men kommer nå til å få betydelig bedre forutsetninger for å møte kundenes etterspørsel etter totaltekniske tjenester innen både installasjon og service”, sier Tore Bakke, adm.dir. i Bravida Norge.

Hovedaksjonær i VVS Engineering er Rolf Kåre Berget. Han har sammen med øvrige aksjonærer og ansatte bygget opp og utviklet virksomheten siden 2008.

”Vi oppfatter Bravida som en kompetent ny eier til VVS Engineering og virksomheten kan dermed fortsette sin utvikling, nå som del i et bredere totalteknisk tilbud. Våre kunder og samarbeidspartnere vil fortsatt kunne forholde seg til det samme selskapet, de samme menneskene og få den samme leveranse. Som en del av Bravida vil vi dessuten kunne levere et bredere tilbud til våre kunder”, sier Rolf Kåre Berget, hovedaksjonær og daglig leder i VVS Engineering.

Bravida kjøper 100 % av aksjene, med overtagelse 1. januar 2016.